ประกาศผล โครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61

ประกาศผล โครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61 มาแล้วจ้า!!!!! เวลาที่ทุกคนรอคอย ประกาศผลโครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น YIM61 ขอแสดงความยินดีกับทุกโครงการย่อยที่ผ่านด่านแรกเข้ามาได้แล้วทั้งสิ้น 5 จังหวัด รวม 33 โครงการ ในขั้นตอนต่อไปจะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้น้องๆ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อยให้สมบูรณ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนี้ไปให้น้องๆ ติดตามกิจกรรมของโครงการตามกำหนดเวลาดังนี้ค่ะ 9 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และพัฒนาโครงการย่อย 17 มิถุนายน พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาโครงการย่อย “ค่ายประกอบฝัน” สำหรับโครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (เฉพาะภาคเหนือ) (ทีมงานจะส่งหนังสือเชิญและรายละเอียดให้ทางอีเมลผู้รับผิดชอบโครงการย่อยทางอีเมล) 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ประกาศผลโครงการย่อยที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการจริง หากต้องการข้อมูลหรือปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ ติดต่อได้ที่ ภาคเหนือ – พี่สร้อย 062-296-1150 ภาคใต้ – พี่อาลิซ่า 080-139-3530 และ พี่ลัทธวรรณ 062-067-1875 อีเมล yimprojects@gmail.com อินบอกซ์มาที่เพจเฟสบุ๊ค whyiwhy […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ฝึกพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ฝึกพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1” วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านลูกเหรียง จ.ยะลา วายไอวายขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของโครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะได้ที่ www.yimproject.org และติดตามกิจกรรมของมูลนิธิวายไอวายที่เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/whyiwhy/ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ฝึกพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1” นายยุสรี สะปาวี นายพัดลี โตะเดร์ นายมูฮัมหมัดฮิลมีย์ ยะโก๊ะ นายอาหาหมัด มามะ นางสาวนษมา เสกหวัง นายอับดุลเราะมาน มีนาดิง นางสาวฮันณีฟะร์ หะยีสะมะแอ นายแวอัสรี แวมายิ นาย ซุลฮิลมี ลาเต๊ะบือริง นายอุษมาน หะมะ อับดุลย์รอฟีส สามะ นางสาว ซูไวบะห์ อูมะ นางสาวซูรัยยา อุเซ็ง นางสาวซามีรา แวสะแลแม […]

“โครงการเยาวชนประกอบฝัน สร้างสรรค์กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น” เปิดรับโครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมจากมันสมองเยาวชนทั้งเหนือ – ใต้แล้ววันนี้

เปิดโอกาสให้ความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ทำงานเพื่อสังคม กับ “โครงการเยาวชนประกอบฝัน สร้างสรรค์กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น” เปิดรับโครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมจากมันสมองเยาวชนทั้งเหนือ – ใต้แล้ววันนี้

ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ฝึกพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1

ปิดเทอมนี้…
มูลนิธิวายไอวาย ชวนคนรุ่นใหม่อายุ 15-25 ปี มาคิดสร้างสรรค์ ประกอบฝันเพื่อชุมชน กับ ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ฝึกพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1
ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านลูกเหรียง จ.ยะลา วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.

เยาวชนจิตอาสาเชียงใหม่และลำพูนกว่าร้อยชีวิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำโครงการเพื่อชุมชนของตนเอง ในค่ายถอดบทเรียนโครงการ YIM เชียงใหม่และลำพูน มุ่งมั่นหาโอกาสทำงานเพื่อชุมชนต่อเนื่องหลังจบโครงการ

กิจกรรมหลากหลายทำให้เหล่าเยาวชนจิตอาสาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ทั้งสมอง หัวใจ ความรู้สึก ไปจนกระทั่งร่างกายในการร่วมกันสร้างความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ

1 6 7 8 9 10