YIM61 คัดเข้มโครงการเพื่อสังคมจากฝีมือเยาวชนเหนือ – ใต้ ลุ้น 25 โครงการผ่านรอบสุดท้ายเตรียมเฮวันนี้

โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61 จัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการย่อยรอบสุดท้ายขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. ท่าน ผศ.ดร.เพิ่มศิริ นิติมานพ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาเด็กและสุขภาพระดับนานาชาติ คุณกฤตยา ศรีสรรพกิจ กระบวนกรอิสระด้านการพัฒนามนุษย์ และคุณนิตยา นิมิตรพรสุโข นักพัฒนาสังคมจากองค์กรเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกโครงการย่อยในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการได้ทำการบ้านมาอย่างดี ไม่เพียงแต่คัดเลือก แต่ยังได้กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการย่อยให้เกิดผลดีต่อทั้งกับผู้ดำเนินโครงการเองและกับกลุ่มเป้าหมายที่น้องๆ เยาวชนจะต้องไปทำงาน หลังจากกระบวนการคัดเลือกเข้มข้นหนึ่งวันเต็มๆ ในที่สุดเราก็ได้โครงการย่อยทั้ง 25 โครงการที่จะได้ทำงานกันต่อในปีนี้

พี่ๆ ทีมงาน YIM61 ขอให้กำลังใจทุกโครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายให้ทำงานอย่างตั้งใจ ส่วนโครงการย่อยที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ก็ขอให้อย่าเพิ่งท้อใจ ยังมีโอกาสอีกมากมายรออยู่ ขอให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ

ติดตาม ประกาศผลการคัดเลือกโครงการย่อยรอบสุดท้าย ได้ที่ หน้าประกาศผล