“โครงการเยาวชนประกอบฝัน สร้างสรรค์กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น” เปิดรับโครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมจากมันสมองเยาวชนทั้งเหนือ – ใต้แล้ววันนี้

เปิดโอกาสให้ความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ทำงานเพื่อสังคม กับ “โครงการเยาวชนประกอบฝัน สร้างสรรค์กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น” เปิดรับโครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมจากมันสมองเยาวชนทั้งเหนือ – ใต้แล้ววันนี้

ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ฝึกพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1

ปิดเทอมนี้…
มูลนิธิวายไอวาย ชวนคนรุ่นใหม่อายุ 15-25 ปี มาคิดสร้างสรรค์ ประกอบฝันเพื่อชุมชน กับ ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ฝึกพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1
ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านลูกเหรียง จ.ยะลา วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.

1 2 3 4