YIM61 คัดเข้มโครงการเพื่อสังคมจากฝีมือเยาวชนเหนือ – ใต้ ลุ้น 25 โครงการผ่านรอบสุดท้ายเตรียมเฮวันนี้

โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61 จัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการย่อยรอบสุดท้ายขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. ท่าน ผศ.ดร.เพิ่มศิริ นิติมานพ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาเด็กและสุขภาพระดับนานาชาติ คุณกฤตยา ศรีสรรพกิจ กระบวนกรอิสระด้านการพัฒนามนุษย์ และคุณนิตยา นิมิตรพรสุโข นักพัฒนาสังคมจากองค์กรเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกโครงการย่อยในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการได้ทำการบ้านมาอย่างดี ไม่เพียงแต่คัดเลือก แต่ยังได้กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการย่อยให้เกิดผลดีต่อทั้งกับผู้ดำเนินโครงการเองและกับกลุ่มเป้าหมายที่น้องๆ เยาวชนจะต้องไปทำงาน หลังจากกระบวนการคัดเลือกเข้มข้นหนึ่งวันเต็มๆ ในที่สุดเราก็ได้โครงการย่อยทั้ง 25 โครงการที่จะได้ทำงานกันต่อในปีนี้ พี่ๆ ทีมงาน YIM61 ขอให้กำลังใจทุกโครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายให้ทำงานอย่างตั้งใจ ส่วนโครงการย่อยที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ก็ขอให้อย่าเพิ่งท้อใจ ยังมีโอกาสอีกมากมายรออยู่ ขอให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ ติดตาม ประกาศผลการคัดเลือกโครงการย่อยรอบสุดท้าย ได้ที่ หน้าประกาศผล

ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

YIM61 ประกาศผลการตัดสินสุดยอดโครงการเพื่อสังคมจากฝีมือเยาวชนเหนือ – ใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการจริง โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61 จัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการย่อยรอบสุดท้ายขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. ท่าน ผศ.ดร.เพิ่มศิริ นิติมานพ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาเด็กและสุขภาพระดับนานาชาติ, คุณกฤตยา ศรีสรรพกิจ กระบวนกรอิสระด้านการพัฒนามนุษย์ และคุณนิตยา นิมิตรพรสุโข นักพัฒนาสังคมจากองค์กรเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการย่อยในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการได้ทำการบ้านมาอย่างดี ไม่เพียงแต่คัดเลือก แต่ยังได้กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการย่อยให้เกิดผลดีต่อทั้งกับผู้ดำเนินโครงการเองและกับกลุ่มเป้าหมายที่น้องๆ เยาวชนจะต้องไปทำงาน หลังจากกระบวนการคัดเลือกเข้มข้นหนึ่งวันเต็มๆ ในที่สุดเราก็ได้โครงการย่อยทั้ง 25 โครงการที่จะได้ทำงานกันต่อในปีนี้ ดังรายชื่อโครงการต่อไปนี้ ภาคเหนือ โครงการที่ผ่านตามข้อเสนอ (โดยไม่ต้องปรับแก้โครงการ) YIM61-N02 โครงการการสร้างแอพพลิเคชั่นเกม AR – ARONE เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ YIM61-N03 โครงการ Useful of Plastic Straws: สาธารณะประโยชน์ จากหลอดพลาสติก YIM61-N04 โครงการเด็กไม่ไปโรงเรียนมาเขียนหนังสือ YIM61-N06 […]

โครงการเยาวชนประกอบฝันฯ ชวนเยาวชนเชียงใหม่พัฒนาโครงการเพื่อสังคม เตรียมส่งชิงดำในการคัดเลือกรอบสุดท้ายกรกฎาคมนี้

โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61 จัดกิจกรรม “ค่ายประกอบฝัน” เมื่อ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนที่ส่งโครงการย่อยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสนับสนุนทุนดำเนินงานได้พัฒนาข้อเสนอโครงการย่อยให้มีคุณภาพมากที่สุด ก่อนนำส่งสู่คณะกรรมการตัดสินโครงการย่อยรอบสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมนี้ กิจกรรมครั้งนี้มีเยาวชนทั้งสิ้น 24 คนจาก 6 โครงการย่อยประเภทเปิดรับทั่วไปและประเภทพื้นที่พุ่งเป้าเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ร่วมกันกับวิทยากรจากมูลนิธิวายไอวาย น้องๆ เยาวชนต่างก็ได้เรียนรู้เคล็ดลับสำคัญในการคิดและเขียนโครงการเพื่อสังคม ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างโครงการ และข้อเสนอแนะเพื่อการนำกลับไปพัฒนาโครงการย่อยของตนเองต่อไป โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6 มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ได้ทำโครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคม ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาตนเอง และการหนุนเสริมพี่เลี้ยงโครงการเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารโครงการต่อเนื่องได้ที่ www.yimproject.org และ เพจเฟสบุ๊ค whyiwhy

ประกาศผล โครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61

ประกาศผล โครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61 มาแล้วจ้า!!!!! เวลาที่ทุกคนรอคอย ประกาศผลโครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น YIM61 ขอแสดงความยินดีกับทุกโครงการย่อยที่ผ่านด่านแรกเข้ามาได้แล้วทั้งสิ้น 5 จังหวัด รวม 33 โครงการ ในขั้นตอนต่อไปจะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้น้องๆ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อยให้สมบูรณ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนี้ไปให้น้องๆ ติดตามกิจกรรมของโครงการตามกำหนดเวลาดังนี้ค่ะ 9 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และพัฒนาโครงการย่อย 17 มิถุนายน พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาโครงการย่อย “ค่ายประกอบฝัน” สำหรับโครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (เฉพาะภาคเหนือ) (ทีมงานจะส่งหนังสือเชิญและรายละเอียดให้ทางอีเมลผู้รับผิดชอบโครงการย่อยทางอีเมล) 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ประกาศผลโครงการย่อยที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการจริง หากต้องการข้อมูลหรือปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ ติดต่อได้ที่ ภาคเหนือ – พี่สร้อย 062-296-1150 ภาคใต้ – พี่อาลิซ่า 080-139-3530 และ พี่ลัทธวรรณ 062-067-1875 อีเมล yimprojects@gmail.com อินบอกซ์มาที่เพจเฟสบุ๊ค whyiwhy […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ฝึกพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ฝึกพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1” วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านลูกเหรียง จ.ยะลา วายไอวายขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของโครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะได้ที่ www.yimproject.org และติดตามกิจกรรมของมูลนิธิวายไอวายที่เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/whyiwhy/ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ฝึกพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1” นายยุสรี สะปาวี นายพัดลี โตะเดร์ นายมูฮัมหมัดฮิลมีย์ ยะโก๊ะ นายอาหาหมัด มามะ นางสาวนษมา เสกหวัง นายอับดุลเราะมาน มีนาดิง นางสาวฮันณีฟะร์ หะยีสะมะแอ นายแวอัสรี แวมายิ นาย ซุลฮิลมี ลาเต๊ะบือริง นายอุษมาน หะมะ อับดุลย์รอฟีส สามะ นางสาว ซูไวบะห์ อูมะ นางสาวซูรัยยา อุเซ็ง นางสาวซามีรา แวสะแลแม […]

1 2 3 5