โอกาสแสดงพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนมาถึงแล้ว!

โครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน เปิดรับไอเดียสร้างเสริมสุขภาพด่วน! มูลนิธิวายไอวาย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนวัยมันส์ ชาวเชียงใหม่ – ลำพูน มาร่วมสร้างสรรค์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชุมชน  เรียนรู้พัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับเพื่อนใหม่จากหลากหลายพื้นที่ รับทุนสนับสนุนการทำโครงการ 30,000 – 50,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร  กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 13 – 25 ปี จำนวน 5 คน พร้อมพี่เลี้ยงกลุ่ม 1 คน ริเริ่มสร้างสรรค์ไอเดียโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนในชุมชนด้วยตนเอง อาศัยอยู่ในพื้นที่ทำงานโครงการ พื้นที่ทำงานโครงการ พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอ: พร้าว ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย จอมทอง แม่วาง แม่แจ่ม พื้นที่ จังหวัดลำพูน เฉพาะอำเภอ: แม่ทา และ อำเภอเมืองลำพูน โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่เรามองหา  โครงการประเภท Beginner วัยมันส์มือใหม่ สมาชิกกลุ่มไม่เคยทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่รับทุนสนับสนุนจาก […]

ใช้วันหยุดอย่างสร้างสรรค์กับเวิร์กชอปประกอบฝันออนไลน์ เรียนเขียนโครงการแบบสนุกสนานผ่านบอร์ดเกม Favors vs Invaders

เมื่อ 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 09.00 – 12.00 มูลนิธิวายไอวาย โดยโครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 ได้จัดกิจกรรม “เวิร์กชอปประกอบฝันออนไลน์” เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้สนใจร่วมเรียนรู้การออกแบบโครงการเพื่อสังคมอย่างง่ายผ่านบอร์ดเกม Favors vs Invaders เวอร์ชั่นเล่นออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ เยาวชนที่มองหากิจกรรมสร้างสรรค์ทำในวันหยุด รวมถึงครูและนักกิจกรรมที่สนใจนำกระบวนการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำงานของตนเองด้วย

อบต.เขื่อนผาก จับมือ วายไอวาย และ CCDC พาบอร์ดเกมส์ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่แห่งเมืองพร้าว “ร้านเด็กขาย” ร้านสร้างสุขจากความร่วมมือของเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา อบต.เขื่อนผาก จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ณ ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ หรือ ร้านเด็กขาย โดยร่วมมือกับมูลนิธิวายไอวาย และ ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (CCDC) นำกิจกรรมบอร์ดเกมส์สร้างสรรค์เปิดความสนุกแก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยบง และ โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา จำนวน 37 คน อบต.เขื่อนผากเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน และมีการหนุนเสริมงานพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเปิดพื้นที่ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน ต.เขื่อนผาก หรือ ร้านเด็กขาย ให้เป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนในตำบลสามารถมาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มูลนิธิวายไอวาย และ ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาคีด้านการพัฒนาเยาวชนร่วมกับ อบต.เขื่อนผาก ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม “บอร์ดเกมส์สร้างสรรค์” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักกิจกรรมบอร์ดเกมส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การฝึกความจำ ฝึกสมาธิ เป็นต้น ที่สำคัญ คือ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สนุก ผ่อนคลาย ไปกับกิจกรรมบอร์ดเกมส์ เด็ก ๆ […]

ประกาศผลทีมที่ผ่านคัดเลือกรอบสุดท้าย โครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563

ประกาศผลทีมที่ผ่านคัดเลือกรอบสุดท้าย โครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 เมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา โครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 ได้จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการย่อย รอบสุดท้าย ทาง Zoom Meeting Application ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชนอย่างมีส่วนร่วมและการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แก่เยาวชน ได้แก่ คุณศุภวิชช์ สงวนคัมภ์ธรณ์ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณทศพล กฤษณบุตร ผู้จัดการโครงการ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) คุณนิตยา นิมิตรพรสุโข รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลโครงการย่อยของแต่ละทีมอย่างละเอียด และได้ให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการย่อยของทุกทีมอย่างเข้มข้น คณะกรรมการลงมติให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 20 ทีม และให้พัฒนาโครงการเพื่อนำส่งพิจารณาอีกครั้ง 3 ทีม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประเภททุนไม่เกิน 50,000 บาท ผ่านการคัดเลือก ผ่านการคัดเลือก […]

มีไอเดียแต่ส่งไม่ทัน? ตลาดประกอบฝันเปิดรับรอบ 2!

ถ้าคุณคือเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีพลัง พร้อมผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลง (ระยะเวลาทำโครงการไม่เกิน 6 เดือน) ✅ รวมกลุ่ม 5 คน อายุ 13 – 25 ปี ✅ กรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม เชียงใหม่ ✅ ดาวน์โหลดใบสมัคร http://bit.ly/yim63form2 ✅ ส่งมาที่ yimprojects@gmail.com งบสนับสนุน​ ✅ กรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม และเชียงใหม่ โครงการละ 20,000 บาท ด่วน ! ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 มิถุนายน 2563 การส่งใบสมัคร ตั้งชื่ออีเมลว่า “สมัครโครงการตลาดประกอบฝัน_ชื่อทีม” และส่งมาที่อีเมล yimprojects@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์: โบว์ 082-596-4219, สร้อย 062-296-1150 Facebook: www.facebook.com/whyiwhy ประกาศผลโครงการ รอบที่ […]

1 2 3 6