Join us

เว็บไซต์ www.yimproject.org ยินดีเป็นพื้นที่ให้ชาว YIM และเพื่อนชาว YIM ส่งเรื่องราวและข่าวสารที่น่าสนใจจากทุกท่าน ทุกมุมโลกเข้ามาสื่อสารกัน ทั้งในรูปแบบข่าว ภาพข่าว วิดิโอข่าว และบทความ

วิธีการส่งข่าว

  1. เขียนข่าวและ/หรือบทความของท่านให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมหารูปที่สื่อเนื้อหาข่าวและ/หรือบทความนั้นๆ โดยบันทึกไฟล์ข้อความกับไฟล์ภาพแยกกัน จากนั้นส่งเมลมายังช่องทางที่ระบุไว้ทางอีเมล yimproject.cm@gmail.com โดยระบุในชื่ออีเมลว่า (ข่าว YIM) หรือ หากไม่ถนัดเขียนข่าวด้วยตนเอง สามารถเขียนลงในแบบฟอร์ม แล้วกด submit มาให้ทางทีมงานช่วยปรับปรุงให้เป็นข่าวเพื่อนำเสนอ
  2. เนื้อหาที่จะได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์จะต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและกฎหมาย จึงขอความร่วมมือผู้ส่งข่าวทุกท่านดูแลในเรื่องนี้ด้วย
  3. ผู้ส่งข่าวเป็นผู้รับผิดชอบต่อการอ้างอิงหรือที่มาของข่าว ตลอดจนจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดจากเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์