สานสัมพันธ์คนสองวัย ตำบลท่าผา

น้อง ๆ ได้ใช้วันสงกรานต์เป็นจุดเชื่อมในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งใช้วิธีการเข้าหาผู้สูงอายุและทำกิจกรรมสระเกล้าดำหัว ตามประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจพิชิตรอยยิ้มแห่งตำบลช่างเคิ่ง

เป็นเรื่องที่ยากสำหรับการสร้างความเชื่อใจ ไว้ใจและยอมเผยเรื่องราวต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและครอบครัวของผู้สูงอายุ ดังนั้น วิธีการที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ “การตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก”

ผ้ามัดย้อม หลอมใจรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

การเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานมรกดกวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ล้วนเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง โดยเฉพาะในฐานะของคนในพื้นที่เชียงใหม่ ซึ่งมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

พี่เลี้ยงโครงการเยาวชนจิตอาสา YIM เชียงใหม่และลำพูน ร่วมเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมเยาวชนเชียงใหม่แข็งแกร่งในการสัมมนาพี่เลี้ยงเยาวชนจิตอาสา เชียงใหม่และลำพูน

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเยาวชนจิตอาสา เชียงใหม่ & ลำพูน มุ่งหวังให้พี่เลี้ยงโครงการย่อยซึ่งมีบทบาทสำคัญในการหนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาผู้ดำเนินโครงการเพื่อชุมชนทั้ง 22 โครงการ สามารถเรียนรู้และดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

24 โครงการเพื่อท้องถิ่น YIM59 เชียงใหม่ & ลำพูน ออกสตาร์ทอบอุ่น รองนายก อบจ. เชียงใหม่ร่วมให้กำลังใจเยาวชนจิตอาสา

ตัวแทนเยาวชนจิตอาสาผู้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์เพื่อท้องถิ่นทั้ง 24 โครงการร่วมร้อยคน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ โดยมีท่านไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมให้กำลังใจเหล่าเยาวชนจิตอาสา

1 8 9 10