ประกาศผล โครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61

ประกาศผล

โครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61

มาแล้วจ้า!!!!! เวลาที่ทุกคนรอคอย ประกาศผลโครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น YIM61 ขอแสดงความยินดีกับทุกโครงการย่อยที่ผ่านด่านแรกเข้ามาได้แล้วทั้งสิ้น 5 จังหวัด รวม 33 โครงการ

ในขั้นตอนต่อไปจะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้น้องๆ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อยให้สมบูรณ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนี้ไปให้น้องๆ ติดตามกิจกรรมของโครงการตามกำหนดเวลาดังนี้ค่ะ

 • 9 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และพัฒนาโครงการย่อย
 • 17 มิถุนายน พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาโครงการย่อย “ค่ายประกอบฝัน” สำหรับโครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (เฉพาะภาคเหนือ) (ทีมงานจะส่งหนังสือเชิญและรายละเอียดให้ทางอีเมลผู้รับผิดชอบโครงการย่อยทางอีเมล)
 • 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ประกาศผลโครงการย่อยที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการจริง

หากต้องการข้อมูลหรือปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ ติดต่อได้ที่

 • ภาคเหนือ – พี่สร้อย 062-296-1150
 • ภาคใต้ – พี่อาลิซ่า 080-139-3530 และ พี่ลัทธวรรณ 062-067-1875
 • อีเมล yimprojects@gmail.com
 • อินบอกซ์มาที่เพจเฟสบุ๊ค whyiwhy

ขอขอบคุณทุกโครงการย่อยที่ส่งโครงการย่อยมาร่วมกิจกรรมกับเรา ครั้งนี้ไม่ผ่านไม่เป็นไร ยังมีโอกาสอีกมากมาย ติดตามกันได้ทางเพจเฟสบุ๊ค whyiwhy และเว็บไซต์ www.yimproject.org


รายชื่อโครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

ภาคเหนือ – จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

โครงการย่อยประเภทเปิดรับทั่วไป

 1. โครงการรักเป็นต้องรู้
 2. โครงการการพัฒนาแอพพลิเคชั่น AR “ARONE” เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
 3. โครงการเด็กไม่ไปโรงเรียนมาเขียนหนังสือ
 4. โครงการ Useful of Plastic Straws : สาธารณประโยชน์จากหลอดพลาสติก
 5. โครงการสร้างพื้นที่สื่อสารแก่เยาวชน ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นในเทศกาล โต้รุ่ง

โครงการย่อยประเภทต่อยอด

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอำเภอฝางเพื่อจัดกระบวนการลดปัญหายาเสพติดและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในชุมชน
 2. โครงการสื่อสร้างสรรค์จากนิทานชุมชน
 3. โครงการทางเลือกเด็กสร้างสื่อ
 4. โครงการท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
 5. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายร้านค้าชุนชนสู่วิถีพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
 6. โครงการฮู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
 7. โครงการรักต้องเปลี่ยน : กระบวนการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการย่อยความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่พุ่งเป้า

 1. โครงการสร้างสัมพันธ์สามวัยร่วมใจสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

ภาคใต้ – จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส

โครงการย่อยประเภทเปิดรับทั่วไป

 1. โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ( LIFE SAVING )
 2. โครงการจิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพของสภานักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้
 3. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเขียนรุ่นใหม่
 4. โครงการห้องเรียนธรรมชาติ “กอดฮาลา-บาลา”
 5. โครงการเสียงน้อยๆจากเด็กถูกรังแก
 6. โครงการอาสาสร้างสื่อเพื่อโรงเรียนชุมชน
 7. โครงการ “Big dream for big smile” สานฝันที่ยิ่งใหญ่คืนความสดใสสู่ท้องถิ่น
 8. โครงการ POWER KIDS พลังจิ๋ว คิดทำได้
 9. โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด
 10. โครงการการสร้างเสริมอาชีพเสริมแก่เยาวชนที่ศึกษาภายใต้การศึกษานอกระบบ
 11. โครงการ Creative Culture ปี 62
 12. โครงการสานฝันเทคโนโลยีการศึกษา
 13. โครงการขยะรักอ่าน
 14. โครงการสิทธิฉัน สิทธิเธอเกิดสันติภาพ
 15. โครงการเส้นทางอนาคต (Knowledge center)
 16. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อศึกษาแหล่งอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการย่อยความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่พุ่งเป้า

 1. โครงการอบรมผลิตสื่อที่ดี
 2. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน สร้างพลังนักสื่อสารเยาวชน เสริมการเรียนรู้สู่สันติภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเขียนข่าว
 3. โครงการ Deep South Young Heroes Club For Heroes
 4. โครงการ Deep south Students Council (DSC)