กลุ่มเด็กกิจกรรมจากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิ๊งไอเดียลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชนแบบไม่เข้าใจ ปั้นโครงการเวิร์คชอปแบบลงมือทำจริง ให้คนฝันอยากเป็น youtuber สายท่องเที่ยวรุ่นใหม่สื่อสารอย่างเข้าใจชุมชน

ใครที่เคยคิดว่าเด็กเรียนไม่สนใจกิจกรรม คงต้องคิดใหม่ถ้าเจอกับน้อง ๆ กลุ่ม Youthtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ เพราะนอกจากน้อง ๆ จะเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนกันมาก ๆ แล้ว ชาว Youthtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ ยังเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกได้ว่าทำกิจกรรมกันอย่างหลากหลาย จริงจัง และมีประโยชน์กันมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากการบอกต่อกันทางสื่อ Social อีกทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ทำให้น้อง ๆ กลุ่มนี้คิดว่าต้องหาวิธีสื่อสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าจะมาเที่ยวอย่างไรไม่ให้ส่งผลกระทบทางลบต่อพื้นที่ และสำหรับผู้คนยุคนี้ ถ้าจะออกไปเที่ยวสักที่ก็ต้องค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ช่อง Youtube และ Youtuber สายท่องเที่ยวจึงมีอิทธิพลอย่างมากในการให้ความรู้และสร้างค่านิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อีกทั้ง Youtuber ยังเป็นอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ โครงการ “Youthtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ” จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่อยากเป็น Youtuber สาย ท่องเที่ยวได้เรียนรู้ทั้งการทำวิดิโอเพื่อสื่อสารทางช่อง Youtube ไปพร้อม ๆ กับทำความเข้าใจการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งจากนักวิชาการ และ จากชุมชนท่องเที่ยวที่เข้มแข็งในพื้นที่เชียงใหม่ เรียนรู้จากตัวจริง และลงมือทำจริง โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

SKP Wonder Dreams ทีมรวมนักกิจกรรมจากโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ชวนเด็กและเยาวชนชาวบวกค้าง เรียนรู้ของดีจากแหล่งข้อมูลในบ้านเกิด เพื่อถ่ายทอดผ่าน Innovation Website & Map เชื่อเพิ่มคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้มากขึ้น

เพราะเป็นคนสันกำแพง และเคยไปเยือนแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจใน ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง อยู่บ้าง น้อง ๆ กลุ่มเยาวชนนักกิจกรรมจากโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จึงรู้สึกเสียดายที่เห็นว่าแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่มากมาย มีคุณค่า มีความน่าสนใจ กลับไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร ไม่ค่อยมีใครเข้าไปเรียนรู้มากนัก และด้วยความที่น้อง ๆ กลุ่มนี้มีความสนใจและความสามารถในด้านไอทีอยู่แล้ว พวกเขาจึงรวมตัวกันตั้งทีม SKP Wonder Dreams และริเริ่มโครงการ Innovation Map & Website หรือ IMW ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ใน ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และอำนวยความสะดวกกับคนที่ต้องการข้อมูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้ แต่ไม่สะดวกที่จะเข้าไปที่แหล่งเรียนรู้เอง หรือ ไปถึงพื้นที่แล้ว แต่อาจจะไม่พบผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูล ก็สามารถใช้ประโยชน์จาก IMW ได้ นอกจากน้อง ๆ กลุ่มนี้จะรวบรวมข้อมูลเพื่อทำเว็บไซต์และแผนที่อัจฉริยะด้วยตนเองแล้ว พวกเขายังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ใน ต.บวกค้าง โดยกระบวนการที่ให้น้อง ๆ เยาวชนใน ต.บวกค้าง ได้สำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้เยาวชนในพื้นที่เห็นความสำคัญและภาคภูมิใจในตำบลบ้านเกิดของตนเอง เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ก็มาถึงการจัดทำเว็บไซต์และแผนที่อัจฉริยะ […]

แม้เจอ COVID แต่ชีวิตต้องไปต่อ…กลุ่มเยาวชนตำบลแม่คือ เชียงใหม่ ร่วมใจทำเพจเฟสบุ๊ค “นานาสินค้าตำบลแม่คือเชียงใหม่” หวังช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่มีช่องทางขายสินค้าเพิ่มหลังได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เมื่อโควิดเป็นพิษกับเศรษฐกิจชุมชน…กลุ่มเยาวชนตำบลแม่คือ “เยาวชนแม่คือ 5G เจ้า” จึงลุกขึ้นมาทำเพจเฟสบุ๊คขายของดีในตำบล “นานาสินค้าตำบลแม่คือเชียงใหม่” หวังเพิ่มช่องทางขายสินค้าแก่ผู้ประกอบการใน ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 กลุ่มเยาวชนแม่คือ 5G เจ้า เป็นกลุ่มเยาวชนนักกิจกรรมที่เป็นผู้นำทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลแม่คือมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในการริเริ่มและลงมือทำ “โครงการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลแม่คือ” ในโครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 สนับสนุนโดยมูลนิธิวายไอวายและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการดังกล่าว ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมงานเยาวชนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการจัดทำเฟซบุ๊กเพจ และการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้าในตำบลแม่คือมีรายได้มากขึ้น แม้น้อง ๆ กลุ่มเยาวชนแม่คือ 5G เจ้า จะรู้ว่าในตำบลแม่คือมีผลิตภัณฑ์ชุมชนเด็ด ๆ อยู่หลายชนิด หลายแบรนด์ แต่การจะทำเพจขายสินค้าให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงก็จำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากเพียงพอ น้อง ๆ จึงพากันลงพื้นที่ พบปะ สร้างความสัมพันธ์ และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในพื้นที่ […]

เมื่อวางใจไว้ถูกที่ก็เติบโตอย่างถูกทาง : ประสบการณ์หนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาเพื่อท้องถิ่น ศูนย์การศึกษาโจ๊ะมาโลลือหล่า จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษาโจ๊ะมาโลลือหล่า หรือเรามักเรียกศูนย์การศึกษาว่า “โจ๊ะ” และเรียกนักเรียนที่เรียนที่นั่นว่า “เด็กโจ๊ะ” ความพิเศษของโจ๊ะมาโลลือหล่า คือ การสร้างการเรียนรู้ผ่านการทำโครงการ เด็กโจ๊ะทุกคนต้องมีโครงการเป็นของตัวเอง โดยเลือกจากสิ่งที่ตัวเองอยากทำ และเรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจผ่านโครงการของตัวเอง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคม จ.บุรีรัมย์

ความกดดันที่ถูกมองว่าเป็นวัยรุ่นทำตัวไร้สาระ ไม่สามารถทำงานอะไรด้วยตัวเองได้ และความไม่ไว้วางใจจากผู้ใหญ่ เป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นในปี พ.ศ.2546

1 2 3