รู้จักเรา

ที่เทคโนตีนดอย (มทร.ล้านนา)
อาจารย์และนักศึกษา 2 รายวิชา
สอนและเรียนด้วยเครื่องมือและกิจกรรมที่ต่างไปจากเดิม โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากวายไอวายช่วยเสริมพลังและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับวิชาเรียน

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
การเรียนการสอน 2 รายวิชา
นักศึกษา 219 คน เรียนรู้ว่า...?

วิชาการกับสังคม ไปด้วยกันได้
จิตอาสามีอยู่ในตัวเราทุกคน

ตลาดประกอบฝัน

เพราะเชื่อ พวกเราจึงทำ

คลินิกประกอบฝัน

News

โครงการเยาวชนประกอบฝันฯ ชวนเยาวชนเชียงใหม่พัฒนาโครงการเพื่อสังคม เตรียมส่งชิงดำในการคัดเลือกรอบสุดท้ายกรกฎาคมนี้

โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61 จัดกิจกรรม “ค่ายประกอบฝัน” เมื่อ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนที่ส่งโครงการย่อยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสนับสนุนทุนดำเนินงานได้พัฒนาข้อเสนอโครงการย่อยให้มีคุณภาพมากที่สุด ก่อนนำส่งสู่คณะกรรมการตัดสินโครงการย่อยรอบสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมนี้ กิจกรรมครั้งนี้มีเยาวชนทั้งสิ้น 24 คนจาก 6 โครงการย่อยประเภทเปิดรับทั่วไปและประเภทพื้นที่พุ่งเป้าเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ร่วมกันกับวิทยากรจากมูลนิธิวายไอวาย น้องๆ เยาวชนต่างก็ได้เรียนรู้เคล็ดลับสำคัญในการคิดและเขียนโครงการเพื่อสังคม ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างโครงการ และข้อเสนอแนะเพื่อการนำกลับไปพัฒนาโครงการย่อยของตนเองต่อไป โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6 มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ได้ทำโครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคม ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาตนเอง และการหนุนเสริมพี่เลี้ยงโครงการเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารโครงการต่อเนื่องได้ที่ www.yimproject.org และ เพจเฟสบุ๊ค whyiwhy