รู้จักเรา

ที่เทคโนตีนดอย (มทร.ล้านนา)
อาจารย์และนักศึกษา 2 รายวิชา
สอนและเรียนด้วยเครื่องมือและกิจกรรมที่ต่างไปจากเดิม โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากวายไอวายช่วยเสริมพลังและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับวิชาเรียน

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
การเรียนการสอน 2 รายวิชา
นักศึกษา 219 คน เรียนรู้ว่า...?

วิชาการกับสังคม ไปด้วยกันได้
จิตอาสามีอยู่ในตัวเราทุกคน

ตลาดประกอบฝัน

เพราะเชื่อ พวกเราจึงทำ

คลินิกประกอบฝัน

อยากลงมือช่วยสังคม…เริ่มต้นที่ “ปัญหา”

การทำโครงการเพื่อสังคม ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาสังคมที่เราพบเจอในสังคมรอบตัวของเราให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ฉะนั้น จำเป็นมากที่เราต้องเข้าใจ “ปัญหา” ที่เราสนใจเป็นอย่างดี โดยความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา จะเป็นความรู้ฐานในการที่จะใช้ในออกแบบและกำหนดส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของโครงการ

News

โอกาสแสดงพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนมาถึงแล้ว!

โครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน เปิดรับไอเดียสร้างเสริมสุขภาพด่วน! มูลนิธิวายไอวาย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนวัยมันส์ ชาวเชียงใหม่ – ลำพูน มาร่วมสร้างสรรค์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชุมชน  เรียนรู้พัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับเพื่อนใหม่จากหลากหลายพื้นที่ รับทุนสนับสนุนการทำโครงการ 30,000 – 50,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร  กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 13 – 25 ปี จำนวน 5 คน พร้อมพี่เลี้ยงกลุ่ม 1 คน ริเริ่มสร้างสรรค์ไอเดียโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนในชุมชนด้วยตนเอง อาศัยอยู่ในพื้นที่ทำงานโครงการ พื้นที่ทำงานโครงการ พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอ: พร้าว ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย จอมทอง แม่วาง แม่แจ่ม พื้นที่ จังหวัดลำพูน เฉพาะอำเภอ: แม่ทา และ อำเภอเมืองลำพูน โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่เรามองหา  โครงการประเภท Beginner วัยมันส์มือใหม่ สมาชิกกลุ่มไม่เคยทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่รับทุนสนับสนุนจาก […]