รู้จักเรา

ที่เทคโนตีนดอย (มทร.ล้านนา)
อาจารย์และนักศึกษา 2 รายวิชา
สอนและเรียนด้วยเครื่องมือและกิจกรรมที่ต่างไปจากเดิม โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากวายไอวายช่วยเสริมพลังและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับวิชาเรียน

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
การเรียนการสอน 2 รายวิชา
นักศึกษา 219 คน เรียนรู้ว่า...?

วิชาการกับสังคม ไปด้วยกันได้
จิตอาสามีอยู่ในตัวเราทุกคน

ตลาดประกอบฝัน

เพราะเชื่อ พวกเราจึงทำ

คลินิกประกอบฝัน

O – R – B – I : สูตร(ไม่)ลับสร้างไอเดียใหม่ๆ ให้กับกิจกรรมเพื่อสังคม

ในเมื่อปัญหายังไม่หมดไป และหัวใจเรายังอยากจะสู้ต่อ เราจะสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ขึ้นมาได้อย่างไรกัน