โครงการเยาวชนประกอบฝันฯ ชวนเยาวชนเชียงใหม่พัฒนาโครงการเพื่อสังคม เตรียมส่งชิงดำในการคัดเลือกรอบสุดท้ายกรกฎาคมนี้

โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61 จัดกิจกรรม “ค่ายประกอบฝัน” เมื่อ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนที่ส่งโครงการย่อยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสนับสนุนทุนดำเนินงานได้พัฒนาข้อเสนอโครงการย่อยให้มีคุณภาพมากที่สุด ก่อนนำส่งสู่คณะกรรมการตัดสินโครงการย่อยรอบสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมนี้

เล่นเกมส์ผ่อนคลายและทำความรู้จักกัน
ระดมสมองวิเคราะห์โครงการ

กิจกรรมครั้งนี้มีเยาวชนทั้งสิ้น 24 คนจาก 6 โครงการย่อยประเภทเปิดรับทั่วไปและประเภทพื้นที่พุ่งเป้าเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ร่วมกันกับวิทยากรจากมูลนิธิวายไอวาย น้องๆ เยาวชนต่างก็ได้เรียนรู้เคล็ดลับสำคัญในการคิดและเขียนโครงการเพื่อสังคม ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างโครงการ และข้อเสนอแนะเพื่อการนำกลับไปพัฒนาโครงการย่อยของตนเองต่อไป

วิเคราะห์ persona type

โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6 มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ได้ทำโครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคม ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาตนเอง และการหนุนเสริมพี่เลี้ยงโครงการเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

วิเคราะห์โครงการเพื่อน ตั้งคำถาม ให้คำแนะนำ

ติดตามข่าวสารโครงการต่อเนื่องได้ที่ www.yimproject.org และ เพจเฟสบุ๊ค whyiwhy