Young Pride Club ประกาศต้านความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมให้กำลังใจ Gay Teen ที่กำลังเผชิญความรุนแรงในสังคม พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายจัดกิจกรรม Chiang Mai Pride 2021

กลุ่ม Young Pride Club เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ เดิมที น้อง ๆ ส่งไอเดียที่ต้องการช่วยเหลือเหล่า Gay Teens ที่ต้องเผชิญความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการเกณฑ์ทหาร จึงส่งโครงการเข้ามายังโครงการตลาดประกอบฝัน เพื่อหวังจะจัดกิจกรรม roadshow ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและกฎหมายที่จำเป็นในการรับมือเมื่อต้องเจอความรุนแรง แต่ก็ต้องยกเลิกเนื่องจากโควิด – 19 ทำให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนการเรียนออนไลน์ ไม่มีการทำกิจกรรมรวมตัวภายในมหาวิทยาลัย แต่น้อง ๆ ก็ยังให้คำปรึกษาเหล่า Gay teens ที่เจอปัญหาดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม Young Pride Club ก็ยังคงขับเคลื่อนประเด็นยุติความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนและผู้มีความหลากหลายทางเพศจัดงาน Chiang Mai Pride ปี 2021 ซึ่งปีนี้ จัดแบบออนไลน์ ซึ่งในงานก็มีการจัดเสวนายุติความรุนแรงทุกรูปแบบ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้มีความหลากหลายทางเพศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังคงต้องเผชิญกับความรุนแรงอยู่ และมีการเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ

จากขยะเศษอาหาร “เปลือกส้ม” ขยับสู่เอกลักษณ์การท่องเที่ยวของชุมชนล่ามช้าง กับ โครงการเตร็ดเตร่เหล่ล่ามช้าง กลุ่มจิตอาสาแคร์แชร์ทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยกลุ่มจิตอาสาแคร์แชร์ทีม ทำงานร่วมกับชุมชนล่ามช้าง อ.เมือง จ.เชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวในเขตเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นที่น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว เป้าหมายก็เพื่อให้ชุมชนได้รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ สร้างรายได้แก่คนในชุมชนผ่านการท่องเที่ยว ในปีนี้ สมาชิกกลุ่มจิตอาสาแคร์แชร์ทีมเห็นว่าในชุมชนมีขยะเศษอาหาร ได้แก่ เปลือกส้ม ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นของหลาย ๆ อย่างได้ จึงสนใจที่จะลองนำมาแปรรูปเป็นของที่สามารถใช้เป็นจุดเด่นเสริมกับการท่องเที่ยวของพื้นที่ชุมชนล่ามช้างได้ ในที่สุด ก็ตกผลึกไอเดียสู่การทำ “เทียนหอมเปลือกส้ม” ในรูปแบบของผางประทีป ที่คนล้านนานิยมจุดให้ความสว่างไสวในเทศกาลยี่เป็ง และประดับงานยามค่ำคืนฤดูหนาวให้ดูสวยงาม น้อง ๆ เยาวชนจึงได้ทดลองนำเปลือกส้มมาทำเป็นเทียนหอม ปรับสูตรกันหลายครั้ง จนลงตัว เมื่อได้เทียนหอมเปลือกส้มแล้ว ก็ได้มีการทำเพื่อใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนในช่วงฤดูหนาว ปี 2563 มีการแจกเทียนหอมเปลือกส้มให้นักท่องเที่ยวได้ลองจุด ลองดม ซึ่งก็พากันประทับใจในเทียนหอมเปลือกส้ม และความสวยงามของบรรยากาศชุมชนที่ประดับประดาด้วยเทียนหอมเปลือกส้ม นอกจากการทำเทียน น้องๆ กลุ่มนี้ยังมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลชุมชน จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน และมีการผนึกกำลังอาจารย์ของวิทยาลัย เข้ามาทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ กันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

1 2 3 8