ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

YIM61 ประกาศผลการตัดสินสุดยอดโครงการเพื่อสังคมจากฝีมือเยาวชนเหนือ – ใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการจริง

โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61 จัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการย่อยรอบสุดท้ายขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. ท่าน ผศ.ดร.เพิ่มศิริ นิติมานพ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาเด็กและสุขภาพระดับนานาชาติ, คุณกฤตยา ศรีสรรพกิจ กระบวนกรอิสระด้านการพัฒนามนุษย์ และคุณนิตยา นิมิตรพรสุโข นักพัฒนาสังคมจากองค์กรเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการย่อยในครั้งนี้

โดยคณะกรรมการได้ทำการบ้านมาอย่างดี ไม่เพียงแต่คัดเลือก แต่ยังได้กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการย่อยให้เกิดผลดีต่อทั้งกับผู้ดำเนินโครงการเองและกับกลุ่มเป้าหมายที่น้องๆ เยาวชนจะต้องไปทำงาน หลังจากกระบวนการคัดเลือกเข้มข้นหนึ่งวันเต็มๆ ในที่สุดเราก็ได้โครงการย่อยทั้ง 25 โครงการที่จะได้ทำงานกันต่อในปีนี้ ดังรายชื่อโครงการต่อไปนี้

ภาคเหนือ

โครงการที่ผ่านตามข้อเสนอ (โดยไม่ต้องปรับแก้โครงการ)

YIM61-N02 โครงการการสร้างแอพพลิเคชั่นเกม AR – ARONE เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่

YIM61-N03 โครงการ Useful of Plastic Straws: สาธารณะประโยชน์ จากหลอดพลาสติก

YIM61-N04 โครงการเด็กไม่ไปโรงเรียนมาเขียนหนังสือ

YIM61-N06 โครงการสื่อสร้างสรรค์จากนิทานชุมชน

YIM61-N10 โครงการสร้างภาคีเครือข่ายร้านค้าชุมชนสู่วิถีพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

YIM61-N11 โครงการฮู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

YIM61-N12 โครงการรักต้องเปลี่ยน: กระบวนการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

YIM61-N13 (พุ่งเป้า) โครงการสร้างสัมพันธ์สามวัย ร่วมใจสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

โครงการที่ผ่านแบบมีเงื่อนไข (จำเป็นต้องปรับแก้ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการจึงจะได้รับการสนับสนุน)

YIM61-N05 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอำเภอฝางเพื่อจัดกระบวนการลดปัญหายาเสพติดและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในชุมชน

YIM61-N07 โครงการทางเลือกเด็กสร้างสื่อ

YIM61-N09 โครงการท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

 

ภาคใต้

โครงการที่ผ่านตามข้อเสนอ (โดยไม่ต้องปรับแก้โครงการ)

YIM61-S07 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเขียนรุ่นใหม่

YIM61-S25 โครงการ Creative Culture ปี 62

YIM61-S26 โครงการสานฝันเทคโนโลยีการศึกษา

YIM61-S29 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อศึกษาแหล่งอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืน

YIM61-S02 (พุ่งเป้า) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน สร้างพลังนักสื่อสารเยาวชน เสริมการเรียนรู้สู่สันติภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเขียนข่าว

YIM61-S03 (พุ่งเป้า) โครงการ Deep South Young Heroes Club for Heroes

YIM61-S04 (พุ่งเป้า) โครงการ Deep South Students Councils

YIM61-S08 (พุ่งเป้า) โครงการห้องเรียนธรรมชาติ “กอดฮาลา – บาลา”

 

โครงการที่ผ่านแบบมีเงื่อนไข (จำเป็นต้องปรับแก้ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการจึงจะได้รับการสนับสนุน)

YIM61-S02 โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) รุ่น 1

YIM61-S04 โครงการจิตวิทยากับกระบวนการสร้างสันติภาพของสภานักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้

YIM61-S12 โครงการเสียงน้อยๆ จากเด็กถูกรังแก

YIM61-S16 โครงการ Big Dream for Big Smile สานฝันที่ยิ่งใหญ่ คืนความสดใสสู่ท้องถิ่น

YIM61-S18 โครงการ Power Kids พลังจิ๋ว คิดทำได้

YIM61-S24 โครงการสร้างเสริมอาชีพเสริมแก่เยาวชนที่ศึกษา ภายใต้การศึกษานอกระบบ

 

โครงการสำรอง (หากโครงการในสองกลุ่มแรกสละสิทธิจึงจะได้รับการสนับสนุน โดยต้องปรับแก้ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ)

YIM61-S21 (สำรอง1) โครงการเส้นทางแห่งอนาคต (Knowledge center)

YIM61-S33 (สำรอง2) โครงการสิทธิฉัน สิทธิเธอ เกิดสันติภาพ

 

พี่ๆ ทีมงาน YIM61 ขอให้กำลังใจทุกโครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายให้ทำงานอย่างตั้งใจ และพบกันเร็ว ๆ นี้ในค่ายปฐมนิเทศ สำหรับโครงการย่อยที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ ก็อย่าเพิ่งท้อใจ ยังมีโอกาสอีกมากมายรออยู่ ขอให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไปนะคะ

 

ติดต่อสอบถาม

(ภาคเหนือ) พี่สร้อย 0622961150

(ภาคใต้) พี่ซ่า 0801393530 ,พี่ปูเป้ 0620671875