😎😎✨ รวมแก๊งผู้ใหญ่ใจดีเรียนรู้ร่วมกัน เตรียมสนับสนุนความฝันกลุ่มเด็กวัยมันส์ เชียงใหม่-ลำพูน

😎😎✨ รวมแก๊งผู้ใหญ่ใจดีเรียนรู้ร่วมกัน เตรียมสนับสนุนความฝันกลุ่มเด็กวัยมันส์ เชียงใหม่-ลำพูน สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth โดย มูลนิธิวายไอวาย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายร่วมดำเนินงานโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน ✨ กลุ่มสันทรายน้ำหนึ่ง – san sai num neung group จ.เชียงใหม่ ✨เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน และ ✨ เครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ผนึกกำลังจัด “ค่ายปฐมนิเทศโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน” เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ “ค่ายปฐมนิเทศ” นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ แกนนำโครงการย่อย ยังเป็นการเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงโครงการย่อย ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการหนุนเสริมให้เหล่าวัยมันส์ลุยงานโครงการกันอย่างไม่สะดุด ในค่ายครั้งนี้ จึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงโครงการของเด็กและเยาวชนทั้ง 30 กลุ่ม โดยมุ่งเน้นในด้านหลักคิดและ เครื่องมือในการหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน […]

😎✨ 30 กลุ่มวัยมันส์ชาวเชียงใหม่-ลำพูน ร่วมเตรียมความพร้อมสุดเข้มข้นในค่ายปฐมนิเทศโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน พร้อมปล่อยพลังสร้างสรรค์โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนตนเอง สิงหานี้ เริ่มแล้วววว!

😎✨ 30 กลุ่มวัยมันส์ชาวเชียงใหม่-ลำพูน ร่วมเตรียมความพร้อมสุดเข้มข้นในค่ายปฐมนิเทศโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน พร้อมปล่อยพลังสร้างสรรค์โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนตนเอง สิงหานี้ เริ่มแล้วววว! สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย มูลนิธิวายไอวาย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายร่วมดำเนินงานโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน ✨ กลุ่มสันทรายน้ำหนึ่ง จ.เชียงใหม่ ✨ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน และ ✨ เครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ผนึกกำลังจัด “ค่ายปฐมนิเทศโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน” เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ค่ายปฐมนิเทศครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 30 โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ริเริ่มโดยเด็กและเยาวชน ในพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน พร้อมร่วมเรียนรู้กับ 5 กลุ่มเด็กและเยาวชน จาก ACTIVE Thailand โครงการเสริมพลังพลเมืองตื่นรู้ ผ่านงานอาสาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จากองค์กรอาสาสมัครแห่งประเทศอังกฤษ (VSO) ที่มาร่วมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการเช่นเดียวกัน […]

ประกาศรายชื่อโครงการวัยมันส์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย และได้รับทุนสนับสนุน

😎✨ มาแล้วจ้า! ประกาศรายชื่อโครงการวัยมันส์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย และได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน จำนวน 27+3 โครงการ ดูรายชื่อกลุ่มและโครงการได้จากโพสต์นี้เลย   🌈 รายชื่อโครงการ: ผ่านแบบตะโกน จำนวน 11 โครงการ ผ่านแบบผ่าน! และคณะกรรมการฝากข้อเสนอแนะมาให้เล็กน้อย       🌈 รายชื่อโครงการ: ผ่านแบบมีเงื่อนไข จำนวน 16 โครงการ ต้องปรับรายละเอียดโครงการเล็กน้อยตามคำแนะนำจากคณะกรรมการ เพื่อการดำเนินงานที่มีเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น         🌈 รอตรวจสอบข้อมูล : จำนวน 3 โครงการ ทีมงานจะติดต่อสมาชิกหรือพี่เลี้ยงกลุ่มเพื่อสอบถามรายละเอียดโครงการ ตามเงื่อนไขและคำแนะนำจากคณะกรรมการ     ——————– 🔥หลังจากประกาศผล ขอให้ทุกโครงการ 1) เช็กอีเมลในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ส่งจาก yimprojects@gmail.com หากไม่พบอีเมลใน Inbox (กล่องจดหมาย) […]

โอกาสแสดงพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนมาถึงแล้ว!

โครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน เปิดรับไอเดียสร้างเสริมสุขภาพด่วน! มูลนิธิวายไอวาย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนวัยมันส์ ชาวเชียงใหม่ – ลำพูน มาร่วมสร้างสรรค์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชุมชน  เรียนรู้พัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับเพื่อนใหม่จากหลากหลายพื้นที่ รับทุนสนับสนุนการทำโครงการ 30,000 – 50,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร  กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 13 – 25 ปี จำนวน 5 คน พร้อมพี่เลี้ยงกลุ่ม 1 คน ริเริ่มสร้างสรรค์ไอเดียโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนในชุมชนด้วยตนเอง อาศัยอยู่ในพื้นที่ทำงานโครงการ พื้นที่ทำงานโครงการ พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอ: พร้าว ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย จอมทอง แม่วาง แม่แจ่ม พื้นที่ จังหวัดลำพูน เฉพาะอำเภอ: แม่ทา และ อำเภอเมืองลำพูน โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่เรามองหา  โครงการประเภท Beginner วัยมันส์มือใหม่ สมาชิกกลุ่มไม่เคยทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่รับทุนสนับสนุนจาก […]

โครงการ หล่อเหลือใช้

โครงการหล่อเหลือใช้เป็นโครงการที่พวกเรามีความตั้งใจอยาก “ลองลงมือทำ” อะไรบางอย่างให้ชุมชนจริง ๆ แม้พวกเราจะอยู่กันคนละโรงเรียนแต่พวกเราก็พยามกันอย่างเต็มที่ การเข้ากระบวนการปฐมนิเทศทำให้พวกเราได้ปรับเปลี่ยนโครงการไปเยอะมาก เน้นเรื่องของการ “เข้าใจ” กลุ่มเป้าหมาย ทำงานตรงกับความต้องการของชุมชนจริง ๆ จาก “โครงการเพาะเลี้ยงไก่” จึงมาเป็น “หล่อเหลือใช้” “หล่อเหลือใช้” มีความตั้งใจที่จะชวนคนในชุมชนได้ลองเอาขยะ หรือสิ่งของที่ไม่ใช้ในชุมชนมาทำให้เกิดประโยชน์ จึงมีการวางแผนการลงพื้นที่และทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพจริง ๆ ในการทำงานการดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเหมาะสม มีการสำรวจผู้ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ และวางแผนการซื้อของเพื่อเตรียมตัวในการเริ่มจัดกิจกรรมให้เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและเหมาะสม และให้ฝ่ายจัดกิจกรรมสอบถามข้อมูลและจำนวนผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด และกำหนดวันและตารางกิจกรรมในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม การทำงานนี้ฝึกให้พวกเราได้เติบโตขึ้นมาก เพราะการทำงานนี้เป็นการทำงานที่ทำกับชุมชนจริง ๆ ทุกการทำงานต้องผ่านการระดมความคิดของทุกคนในทีม เพราะทุกคนในทีมต่างมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปทำให้งานที่ออกมานั้นมีความหลากหลาย เช่น การดำเนินการจัดโครงการนั้นในทีมได้ช่วยกันออกความคิดเห็นในการวางแผนงานและการจัดกิจกรรมให้กับชุมชนและสังคม ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 เข้ามาทำให้เราไม่ได้ลงพื้นที่ไปทำต่อ แต่การทำงานกับชุมชนครั้งนี้ก็ให้บทเรียนหลายอย่างมาก เช่น การประสานงาน การคิดงานที่นึกถึงกลุ่มเป้าหมาย เอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยรวม ๆ ประทับใจมากจริง ๆ ครับ

1 2 3 11