แม้เจอ COVID แต่ชีวิตต้องไปต่อ…กลุ่มเยาวชนตำบลแม่คือ เชียงใหม่ ร่วมใจทำเพจเฟสบุ๊ค “นานาสินค้าตำบลแม่คือเชียงใหม่” หวังช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่มีช่องทางขายสินค้าเพิ่มหลังได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เมื่อโควิดเป็นพิษกับเศรษฐกิจชุมชน…กลุ่มเยาวชนตำบลแม่คือ “เยาวชนแม่คือ 5G เจ้า” จึงลุกขึ้นมาทำเพจเฟสบุ๊คขายของดีในตำบล “นานาสินค้าตำบลแม่คือเชียงใหม่” หวังเพิ่มช่องทางขายสินค้าแก่ผู้ประกอบการใน ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 กลุ่มเยาวชนแม่คือ 5G เจ้า เป็นกลุ่มเยาวชนนักกิจกรรมที่เป็นผู้นำทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลแม่คือมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในการริเริ่มและลงมือทำ “โครงการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลแม่คือ” ในโครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 สนับสนุนโดยมูลนิธิวายไอวายและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการดังกล่าว ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมงานเยาวชนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการจัดทำเฟซบุ๊กเพจ และการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้าในตำบลแม่คือมีรายได้มากขึ้น แม้น้อง ๆ กลุ่มเยาวชนแม่คือ 5G เจ้า จะรู้ว่าในตำบลแม่คือมีผลิตภัณฑ์ชุมชนเด็ด ๆ อยู่หลายชนิด หลายแบรนด์ แต่การจะทำเพจขายสินค้าให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงก็จำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากเพียงพอ น้อง ๆ จึงพากันลงพื้นที่ พบปะ สร้างความสัมพันธ์ และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในพื้นที่ […]

ประกาศผลทีมที่ผ่านคัดเลือกรอบสุดท้าย โครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563

ประกาศผลทีมที่ผ่านคัดเลือกรอบสุดท้าย โครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 เมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา โครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 ได้จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการย่อย รอบสุดท้าย ทาง Zoom Meeting Application ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชนอย่างมีส่วนร่วมและการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แก่เยาวชน ได้แก่ คุณศุภวิชช์ สงวนคัมภ์ธรณ์ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณทศพล กฤษณบุตร ผู้จัดการโครงการ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) คุณนิตยา นิมิตรพรสุโข รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลโครงการย่อยของแต่ละทีมอย่างละเอียด และได้ให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการย่อยของทุกทีมอย่างเข้มข้น คณะกรรมการลงมติให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 20 ทีม และให้พัฒนาโครงการเพื่อนำส่งพิจารณาอีกครั้ง 3 ทีม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประเภททุนไม่เกิน 50,000 บาท ผ่านการคัดเลือก ผ่านการคัดเลือก […]

มีไอเดียแต่ส่งไม่ทัน? ตลาดประกอบฝันเปิดรับรอบ 2!

ถ้าคุณคือเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีพลัง พร้อมผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลง (ระยะเวลาทำโครงการไม่เกิน 6 เดือน) ✅ รวมกลุ่ม 5 คน อายุ 13 – 25 ปี ✅ กรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม เชียงใหม่ ✅ ดาวน์โหลดใบสมัคร http://bit.ly/yim63form2 ✅ ส่งมาที่ yimprojects@gmail.com งบสนับสนุน​ ✅ กรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม และเชียงใหม่ โครงการละ 20,000 บาท ด่วน ! ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 มิถุนายน 2563 การส่งใบสมัคร ตั้งชื่ออีเมลว่า “สมัครโครงการตลาดประกอบฝัน_ชื่อทีม” และส่งมาที่อีเมล yimprojects@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์: โบว์ 082-596-4219, สร้อย 062-296-1150 Facebook: www.facebook.com/whyiwhy ประกาศผลโครงการ รอบที่ […]

โครงการตลาดประกอบฝัน ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้ว วันนี้

โครงการตลาดประกอบฝัน ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้ว วันนี้ โครงการตลาดประกอบฝัน (YIM63) โดยมูลนิธิวายไอวายร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดรับสมัครโครงการเพื่อสังคมที่ริเริ่มโดยเด็กและเยาวชนใน 4 จังหวัด และปิดรับสมัครไปเมื่อ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ โครงการตลาดประกอบฝัน (YIM63) ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการในรอบแรกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 12 ทีม ตามรายนามในประกาศ หลังจากผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทีมงานมูลนิธิวายไอวายจะติดต่อประสานงานน้อง ๆ ทุกทีมเพื่อพัฒนาโครงการ และเตรียมคัดเลือกรอบสุดท้ายโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์: โบว์ 082-596-4219, สร้อย 062-296-1150 Facebook: www.facebook.com/whyiwhy ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 #ลงมือทำคือคำตอบ #Itstimetotakeaction #YIM63

วิกฤตโควิดยังไม่ซา ตลาดประกอบฝันขยายเวลาเปิดรับโครงการเพื่อชุมชนถึง 31 พ.ค. นี้

โครงการตลาดประกอบฝัน (YIM63) โดยมูลนิธิวายไอวายร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนเด็กและเยาวชนไทย อายุ 13 – 25 ปี ในเขตกรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม รวมตัวกัน 5 คน ปั้นความฝันเพื่อสังคมเป็นโครงการระยะสั้น 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค. 63) สมัครคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุนทุนดำเนินกิจกรรม โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเจอเพื่อนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจเดียวกัน เปิดรับสมัครถึง 31 พ.ค. นี้ ดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงก์นี้ https://drive.google.com/file/d/1xQVKbh71MmGQ-_LzmsZToE5W9PWc_5w8/view?usp=sharing การส่งใบสมัคร ตั้งชื่ออีเมลว่า “สมัครโครงการตลาดประกอบฝัน_ชื่อทีม” และส่งมาที่อีเมล yimprojects@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์: โบว์ 082-596-4219, สร้อย 062-296-1150 Facebook: www.facebook.com/whyiwhy ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 #ลงมือทำคือคำตอบ #Itstimetotakeaction #YIM63

1 3 4 5 6 7 10