โครงการ ATD TEENS

“เพราะโอกาสการเรียนรู้สำคัญต่อการเติบโต” นี่คือข้อความที่ได้รับการบอกเล่าจากอาสาสมัครองค์กรเอทีดี ประเทศไทย และประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่สร้างผลกระทบทำให้เด็กเยาวชนในชุมชนแออัดหลังโรงเรียนนารีศึกษา ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ พอเกิดโควิด เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่รู้จะทำอะไร ทำให้ติดเกม ติดโทรศัพท์มากขึ้นกว่าตอนที่ไม่ต้องอยู่บ้านกักตัว นอกจากนี้ผู้ใหญ่ในชุมชนก็เจอพิษโควิด ทำให้ขาดรายได้ น้อง ๆ ในทีมนี้จึงอยากหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว จึงทำให้เด็กเยาวชนในชุมชนนำทีมโดย “น้องเนย” จึงสนใจทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมทำและสามารถฝึกทักษะสำหรับการหารายได้พิเศษได้ โดยมีการให้คำปรึกษา ดูแล ติดตามจากอาสาสมัครโครงการเอทีดีประเทศไทย ตลอดระยะเวลาการทำโครงการ 6 เดือนที่ผ่านมานั้น น้อง ๆ ได้มีกิจกรรมการทำขนมในรูปแบบที่ “ง่าย ไม่ต้องเปลืองไฟ รับประทานได้จริง” ออกมาหลายรูปแบบ และมีการนำไปทดลองขายบ้างในพื้นที่ตลาดก่อนที่สถานการณ์โควิด-19 จะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่ทำให้น้องเนยและทีมยิ้มได้อย่างภูมิใจคือ การได้ทดลองทำ ทดลองฝึก และได้ทดลองขายจริง ทำให้เด็กเยาวชนเห็นโอกาสในการทำอะไรบางอย่างในสถานการณ์แบบนี้ ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้จะมีปัญหาติดขัดเรื่อง อุปกรณ์ทำขนม พื้นที่ ไฟฟ้า แต่เด็ก ๆ และทีมพี่เลี้ยงไม่มีความย่อท้อเลย และยังช่วยพาน้องเดินทางไปสถานที่ที่มีอุปกรณ์ครบ ที่เอื้อกับการทดลองทำขนมของน้อง ๆ ยิ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่มีทั้งข้อจำกัดต่าง ๆ […]

Young Pride Club ประกาศต้านความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมให้กำลังใจ Gay Teen ที่กำลังเผชิญความรุนแรงในสังคม พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายจัดกิจกรรม Chiang Mai Pride 2021

กลุ่ม Young Pride Club เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ เดิมที น้อง ๆ ส่งไอเดียที่ต้องการช่วยเหลือเหล่า Gay Teens ที่ต้องเผชิญความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการเกณฑ์ทหาร จึงส่งโครงการเข้ามายังโครงการตลาดประกอบฝัน เพื่อหวังจะจัดกิจกรรม roadshow ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและกฎหมายที่จำเป็นในการรับมือเมื่อต้องเจอความรุนแรง แต่ก็ต้องยกเลิกเนื่องจากโควิด – 19 ทำให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนการเรียนออนไลน์ ไม่มีการทำกิจกรรมรวมตัวภายในมหาวิทยาลัย แต่น้อง ๆ ก็ยังให้คำปรึกษาเหล่า Gay teens ที่เจอปัญหาดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม Young Pride Club ก็ยังคงขับเคลื่อนประเด็นยุติความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนและผู้มีความหลากหลายทางเพศจัดงาน Chiang Mai Pride ปี 2021 ซึ่งปีนี้ จัดแบบออนไลน์ ซึ่งในงานก็มีการจัดเสวนายุติความรุนแรงทุกรูปแบบ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้มีความหลากหลายทางเพศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังคงต้องเผชิญกับความรุนแรงอยู่ และมีการเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ

จากขยะเศษอาหาร “เปลือกส้ม” ขยับสู่เอกลักษณ์การท่องเที่ยวของชุมชนล่ามช้าง กับ โครงการเตร็ดเตร่เหล่ล่ามช้าง กลุ่มจิตอาสาแคร์แชร์ทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยกลุ่มจิตอาสาแคร์แชร์ทีม ทำงานร่วมกับชุมชนล่ามช้าง อ.เมือง จ.เชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวในเขตเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นที่น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว เป้าหมายก็เพื่อให้ชุมชนได้รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ สร้างรายได้แก่คนในชุมชนผ่านการท่องเที่ยว ในปีนี้ สมาชิกกลุ่มจิตอาสาแคร์แชร์ทีมเห็นว่าในชุมชนมีขยะเศษอาหาร ได้แก่ เปลือกส้ม ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นของหลาย ๆ อย่างได้ จึงสนใจที่จะลองนำมาแปรรูปเป็นของที่สามารถใช้เป็นจุดเด่นเสริมกับการท่องเที่ยวของพื้นที่ชุมชนล่ามช้างได้ ในที่สุด ก็ตกผลึกไอเดียสู่การทำ “เทียนหอมเปลือกส้ม” ในรูปแบบของผางประทีป ที่คนล้านนานิยมจุดให้ความสว่างไสวในเทศกาลยี่เป็ง และประดับงานยามค่ำคืนฤดูหนาวให้ดูสวยงาม น้อง ๆ เยาวชนจึงได้ทดลองนำเปลือกส้มมาทำเป็นเทียนหอม ปรับสูตรกันหลายครั้ง จนลงตัว เมื่อได้เทียนหอมเปลือกส้มแล้ว ก็ได้มีการทำเพื่อใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนในช่วงฤดูหนาว ปี 2563 มีการแจกเทียนหอมเปลือกส้มให้นักท่องเที่ยวได้ลองจุด ลองดม ซึ่งก็พากันประทับใจในเทียนหอมเปลือกส้ม และความสวยงามของบรรยากาศชุมชนที่ประดับประดาด้วยเทียนหอมเปลือกส้ม นอกจากการทำเทียน น้องๆ กลุ่มนี้ยังมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลชุมชน จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน และมีการผนึกกำลังอาจารย์ของวิทยาลัย เข้ามาทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ กันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

โควิด – 19 ทำรายได้คนในชุมชนหดหาย เด็กและเยาวชนมองหาช่องทางสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวกับโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ครอบครัว ต.สันทราย อ.ฝาง

ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด – 19 รัฐบาลมีมาตรการควบคุมโรคติดต่อ แม้จะจำเป็นต่อการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค แต่ก็ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของประชาชน เช่นเดียวกับประชาชนในพื้นที่สันทราย อ.ฝาง เดิมเคยมีงานรับจ้าง ออกไปทำตามที่ต่าง ๆ หรือเปิดร้านค้าขายตามตลาดนัดได้อย่างอิสระ แต่ปัจจุบัน ต้องสูญเสียรายได้จากการที่ต้องหยุดงาน เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ประสบปัญหาเหล่านี้ ต่างมีความกังวลต่อปัญหาเรื่องรายได้ และมองเห็นว่าตนเองก็สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ กลุ่ม CHC Fang Team ผู้ทำโครงการเพื่อชุมชนในพื้นที่สันทรายต่อเนื่องมาสองรุ่น จึงชวนน้อง ๆ ในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยกัน เมื่อได้มีการพูดคุยกับกลุ่มเยาวชน ทำให้พบว่าในพื้นที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างรายได้ได้อยู่หลายท่าน เช่น การทำปาท่องโก๋ การทำข้าวแต๋น การทำไม้กวาด ซึ่งเป็นของที่แม้เศรษฐกิจจะไม่ดีก็ยังสามารถขายได้ และลงทุนไม่มาก นอกจากนี้ น้อง ๆ เยาวชนเองก็มีแนวคิดในการที่จะลงทุนทำธุรกิจเล็ก ๆ เช่น ขายสินค้าออนไลน์ เปิดร้านขายอาหาร/ขนมเล็ก ๆ กลุ่ม CHC Fang Team จึงชวนเพื่อน ๆ เยาวชนมาเรียนรู้ทักษะในท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ การคิดต้นทุน การทำบัญชี และเทคนิควิธีการค้าขาย ให้เพื่อน ๆ ได้ติดอาวุธด้านการทำอาชีพด้วยกัน […]

โครงการขยะคุณ (นะ) ทำ ชวนชุมชนบ้านห้วยบงจัดการขยะในครัวเรือนอย่างเป็นระบบ

ทีมขยะคุณ (นะ) ทำ เป็นทีมแกนนำเยาวชนของตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ที่มีจิตอาสาช่วยกิจกรรมของชุมชนมาโดยตลอด มีปัญหาหนึ่งที่ทีมงานเห็นแล้วหนักใจ คือ ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ที่เดิมเคยมีบ่อขยะก็ยังมีการทิ้งไม่เป็นที่ ไม่มีการแยกขยะ แต่ปัจจุบัน บ่อขยะไม่ใช่ทางเลือกในการจัดการขยะอีกต่อไป ทั้งมีข้อกฎหมายห้ามทำ และ เป็นการจัดการขยะที่ไม่จบสิ้น ทีมขยะคุณ (นะ) ทำจึงจัดทำโครงการเพื่อชวนให้ชาวบ้านในบ้านเกิดของตัวเอง มาเรียนรู้การจัดการขยะ วางระบบการจัดการร่วมกัน โดยมีการร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการประชุมเพื่อก่อเกิดข้อตกลงในการที่จะแยกขยะ โดยเฉพาะพวกขวดน้ำดื่มจากงานมงคลและอวมงคลในบริเวณวัด และได้มีการประสานกับโรงเรียนบ้านห้วยบง ที่มีนโยบายในการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนแยกขยะ โดยทางโครงการได้สนับสนุนกรงเหล็กในการแยกขยะสำหรับโรงเรียนและชุมชน และจัดกิจกรรมฝึกอบรมการแยกขยะที่ถูกต้องให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบงด้วย เพื่อให้สามารถแยกขยะในโรงเรียนได้จริง และเพื่อให้เป็นการส่งเสริมกลุ่มผู้นำชุมชนในการที่จะทำให้เกิดระบบการจัดการขยะทั่วทั้งชุมชน และ เป็นระบบ ทางโครงการจึงได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยพาตัวแทนผู้นำชุมชนและโรงเรียน ไปดูงานในโครงการคัดแยกขยะ ณ ค่ายมานะธรรมสัมพันธ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรของทางค่ายให้ความรู้ กระตุ้นพลังให้ผู้นำชุมชนกลับไปต่อยอดการทำงานที่ทำร่วมกับโครงการขยะคุณ (นะ) ทำในปีนี้ ไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

1 2 3 4 5 11