เยาวชนบ้านสันธาตุรวมกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ เพิ่มแหล่งโปรตีนราคาถูกในชุมชน

บ้านสันธาตุ อ.แม่อาย อยู่ห่างไกลเข้าไปในสันเขาของอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่ต้องออกมาซื้อหาอาหารนอกชุมชน เว้นเสียแต่พืชผักต่าง ๆ ที่สามารถเพาะปลูกเองได้ อาหารที่หมวดที่ดูจะเป็นปัญหาและมีแนวโน้มขาดแคลน คือ อาหารประเภทโปรตีน เนื้อสัตว์ต่าง ๆ

กลุ่มเยาวชนบ้านสันธาตุ เป็นน้อง ๆ ชาวลาหู่ที่มีความสนใจในการฝึกทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ น้อง ๆ ได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่มาจากโรงเรียนบ้าง และมองเห็นว่าถ้าในชุมชนมีไข่กินเอง หรือ ขายในราคาถูก ก็น่าจะทำให้คนในชุมชนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เด็ก ๆ ในหมู่บ้านก็จะได้กินอาหารในหมู่บ้านและอร่อยด้วย

น้อง ๆ เยาวชนหนุ่ม ๆ กลุ่มนี้ จึงรวมตัวกันวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่ พวกเขาจึงเริ่มเชิญชวนผู้ใหญ่ในชุมชน มาช่วยกันสร้างเล้าไก่ โดยชุมชนได้มอบพื้นที่ให้กลุ่มเยาวชนที่จะสามารถเลี้ยงไก่ร่วมกันได้ เพียงไม่กี่วัน เล้าไก่ก็ดำเนินการสร้างเสร็จสิ้น เหลือแค่เพียงการสั่งจองแม่ไก่สาวจากฟาร์ม และ การค้นหาสูตรอาหารไก่ที่ปลอดภัยและราคาถูกเพื่อที่จะได้เลี้ยงไก่ได้อย่างประหยัดและยั่งยืนต่อไป