โควิด – 19 ทำรายได้คนในชุมชนหดหาย เด็กและเยาวชนมองหาช่องทางสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวกับโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ครอบครัว ต.สันทราย อ.ฝาง

ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด – 19 รัฐบาลมีมาตรการควบคุมโรคติดต่อ แม้จะจำเป็นต่อการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค แต่ก็ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของประชาชน เช่นเดียวกับประชาชนในพื้นที่สันทราย อ.ฝาง เดิมเคยมีงานรับจ้าง ออกไปทำตามที่ต่าง ๆ หรือเปิดร้านค้าขายตามตลาดนัดได้อย่างอิสระ แต่ปัจจุบัน ต้องสูญเสียรายได้จากการที่ต้องหยุดงาน เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ประสบปัญหาเหล่านี้ ต่างมีความกังวลต่อปัญหาเรื่องรายได้ และมองเห็นว่าตนเองก็สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้

กลุ่ม CHC Fang Team ผู้ทำโครงการเพื่อชุมชนในพื้นที่สันทรายต่อเนื่องมาสองรุ่น จึงชวนน้อง ๆ ในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยกัน เมื่อได้มีการพูดคุยกับกลุ่มเยาวชน ทำให้พบว่าในพื้นที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างรายได้ได้อยู่หลายท่าน เช่น การทำปาท่องโก๋ การทำข้าวแต๋น การทำไม้กวาด ซึ่งเป็นของที่แม้เศรษฐกิจจะไม่ดีก็ยังสามารถขายได้ และลงทุนไม่มาก นอกจากนี้ น้อง ๆ เยาวชนเองก็มีแนวคิดในการที่จะลงทุนทำธุรกิจเล็ก ๆ เช่น ขายสินค้าออนไลน์ เปิดร้านขายอาหาร/ขนมเล็ก ๆ กลุ่ม CHC Fang Team จึงชวนเพื่อน ๆ เยาวชนมาเรียนรู้ทักษะในท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ การคิดต้นทุน การทำบัญชี และเทคนิควิธีการค้าขาย ให้เพื่อน ๆ ได้ติดอาวุธด้านการทำอาชีพด้วยกัน

เมื่อฝึกอบรมกันเรียบร้อยแล้ว น้อง ๆ เยาวชนแต่ละหมู่บ้านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมก็วางแผนการกลับไปทำกิจกรรมสร้างรายได้ของตนเอง และ รับการสนับสนุนทุนเล็ก ๆ เพื่อไปลงทุนค้าขายจริง ซึ่งน้อง ๆ หลายคนก็มีการทำกิจการไซส์จิ๋วของตัวเองต่อเนื่อง เป็นรายได้เสริมให้ตนเองและครอบครัวต่อเนื่อง สู้กับโควิดที่จะอยู่กับพวกเราไปอีกนาน