แม่ค้ารุ่นเยาว์เรียนรู้การค้าขายผ่านการรวมกลุ่มทำร้านก๋วยเตี๋ยวในชุมชน

เยาวชนหญิงบ้านสันธาตุหลายคนเรียนนอกระบบ และประสบปัญหาว่างงาน บางคนไม่ได้ว่างงาน แต่ก็มีความต้องการที่จะค้าขาย ทำกิจการบางอย่างเป็นของตัวเอง

เมื่อมีโอกาสในการทำโครงการ พวกเขาจึงอยากสร้างอาชีพให้เป็นจริง โดยการรวมตัวกัน วางแผนดูว่าคนในชุมชนชอบกินอะไร พบว่าชาวบ้านชอบกินก๋วยเตี๋ยว น้ำหวาน น้ำแข็งไส น้อง ๆ จึงไปเรียนรู้วิธีการทำอาหารเหล่านี้ ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการหาพื้นที่สร้างร้านเล็ก ๆ ของพวกเขา ในที่สุดร้านค้าก็เสร็จสิ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน

กลุ่มเด็กผู้หญิงที่รวมตัวกันค้าขาย พากันไปซื้อของ จดบันทึกบัญชี เตรียมทำก๋วยเตี๋ยวและน้ำหวานเพื่อจำหน่าย วันดี คือ วันอาทิตย์ที่ทุกคนต้องมาโบสถ์คริสต์ของหมู่บ้าน ทำให้มีชาวบ้านมาอุดหนุนการค้าขายในวันแรกอย่างมากมาย กลุ่มน้อง ๆ ดีใจที่ขายของได้ ชาวบ้านวนเวียนกันมาซื้อของต่อเนื่องทั้งวัน เด็กและเยาวชน ช่วยกันเก็บร้าน และค้าขายต่อเนื่องในทุกวันหยุด เพื่อไม่ให้กระทบกับการไปโรงเรียน ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าสินค้าจะขายดีไหม แต่เด็ก ๆ ก็ได้เริ่มเรียนรู้การค้าขายผ่านการลงมือทำจริง และมีความหวังที่จะสามารถทำเป็นอาชีพได้ในอนาคต