โครงการ Online English Camp

โครงการ Online English Camp เกิดเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความกล้าแสดงออกในการถามคำถามที่ตนเองไม่เข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกลุ่มเป้าหมายอายุ 8-15 ปี

ในระยะแรกได้ทำการสร้างเพจและประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มเด็กนักเรียน, กลุ่มครูสอนพิเศษฟรี และโพสต์ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่วนตัว จนได้ผู้สนใจที่สามารถมาเป็นคุณครูอาสาให้เราได้ 11 ท่าน ในระหว่างนั้นก็ได้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกดูเทคนิคการสอนของคุณครูที่เข้ามาสอนก่อนเข้าสอนเด็กและเยาวชนในโครงการของเรา

ตอนที่เริ่มโครงการครั้งแรกมีอุปสรรคคือความไม่สมดุลกันระหว่างจำนวนผู้เรียนและผู้สอนจึงทำให้บางสัปดาห์มีปัญหาจำกัดนักเรียนที่เข้าเรียน หรือบางสัปดาห์ก็จำเป็นต้องจำกัดจำนวนคุณครูที่เข้าสอน และการสอนแบบออนไลน์ 100 % จึงมีความวุ่นวายและเกิดปัญหาต่างๆ เช่น สัญญาเน็ตไม่ดีจึงทำให้เด็กนักเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ หรือคุณครูบางท่านมีปัญหาในการสอนเพราะสัญญาไม่ดีทำให้เกิดการดีเลย์ และเวลาที่จำกัดของ Zoom จึงทำให้คุณครูต้องสอนอย่างรวบรัดเข้าง่ายและต้องสามารถสรุปได้ภายใน 40 นาที รวมถึงมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ทราบห้องเรียนของตนเองจึงทำให้เกิดคำถามมากมาย ซึ่งในตอนแรกตอบช้ามาก

ต่อมาพวกเราก็คุย และวางแผนใหม่เพื่อปรับการทำงาน ทำให้เราสามารถปรับวิธีแก้ความสมดุลเรื่องคุณครูที่เข้าสอนโดยการสอบถามเวลาว่างของคุณครู 3 วัน ก่อนเรียนและสามารถแก้ปัญหาจำนวนนักเรียนได้โดยการเปิดให้นักเรียนลงชื่อเข้าเรียน 3 วัน ก่อนเรียน สุดท้ายจะสรุปรายชื่อผู้ที่เข้ามาเรียนและสร้างห้องเรียนก่อนเรียน 1 วัน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถรู้รายชื่อของเด็ก มีการเตรีมข้อมูลโครงการ ห้องเรียนแยก ทำให้เราสามารถตอบคำถามหรือปัญหาได้อย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นจึงทำให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น

โครงการนี้จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย แต่การทำงานนี้ทำให้เราได้ประสบการณ์จากการทำงานออนไลน์เยอะมากจริง ๆ และเด็ก ๆ ก็มีความชอบภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจากเดิม รู้สึกดีใจมาก