โครงการ Din to Dream

“การทำโครงการทำให้พวกผมได้ประสบการณ์จากการทำงานชุมชนจริง ๆ” ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาพวกเขาต่างได้รับประสบการณ์จากการทำงานในพื้นที่ชุมชนวัดโพธิ์เรียง จนทำให้มีการเติบโตทางวิธีคิด ทักษะการทำงาน และภาวะผู้นำเป็นอย่างมาก

“ป้า ๆ ทีมประธานชุมชนบอกผมว่า ทีแรกป้า ๆ ไม่ชอบพวกเอ็งเลย มาทำไรไม่รู้ เหมือนมาสั่ง ๆ และต้องทำ ๆ โดยที่ไม่เข้าใจพื้นที่เลย” แล้วทำอย่างไรให้ในระยะ 2 เดือนต่อมาเป็นที่รักของคนในชุมชนหรอ “พวกผมได้คำสอนของทีมประธานชุมชน ที่ถึงแม้เค้าจำไม่ค่อยชอบหน้าผมในตอนแรก แต่ป้า ๆ สอนเยอะมาก ทั้งวิธีการทำงานกับชุมชน ที่ต้องเข้าถึง ยืดหยุ่น เข้าใจ รวมถึงอย่าสั่ง” ซึ่งเป็นวิธีที่พอพวกผมปรับใช้แล้วดีขึ้นมาก ๆ ป้า ๆ ลุง ๆ ดูเอ็นดูมากขึ้น

“สวนเกษตรชุมชนวัดโพธิ์เรียง สวนที่ใช้ความร่วมมือของหลายหน่วยงาน และพลังของชาวอาสาสมัคร” เป็นงานที่เป็นความฝันของพวกผม และเป็นงานที่ใหญ่มาก เพราะต้องใช้ทักษะประสานหลายสิ่ง ประสานชุมชน ประสานอาสาสมัคร ประสานศิลปิน แต่ผลงานที่ออกมาทำให้ผมประทับใจมาก เป็นสวนที่เติบโตพร้อมกับพวกผมจริง ๆ ครับ