โครงการห้องสมุด

โครงการปันเวลา อ่านวันละนิด เป็นโครงการที่อยากชวนให้เด็กได้อ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน เพราะเล็งเห็นประโยชน์จากการอ่านหนังสือของเด็ก ดำเนินการโดยการติดต่อประสานงานโรงเรียน พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสอบถามความต้องการที่แท้จริงในเรื่องหนังสือ และระดมรับบริจาคหนังสือเพื่อให้เด็กได้เข้าถึงหนังสือที่อยากอ่าน

ตลอดเวลา 6 เดือน โครงการดําเนินไปได้ด้วยดี ถึงเเม้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ทําให้ไม่สามารถเดินทางไปสํารวจในพื้นที่ได้ แต่ทีมก็ได้มีการติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อติดตามโครงการ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิเเละอ่านหนังสือ อุปกรณ์ที่เปิดรับบริจาค ได้เเก่ หนังสือ เเละของเล่นเสริมทักษะ ได้นําไปใช้ในกิจกรรม เเละมีการเก็บในชั้นวางหนังสือที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้น้องๆในโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เเละสนุกสนานกับกิจกรรมที่พวกเราได้วางเเผนไว้

การทำโครงการนี้สนุก แต่ก็มีความยากลำบากตรงที่พวกเราอยู่ต่างโรงเรียน เวลาในการนัดเจอเพื่อคุย ลงพื้นที่มีความยากลำบากแต่ก็ทำให้พวกเราได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน เช่น การจัดสรรเวลาที่น่าจะทำได้ดีกว่านี้หากมีเวลา แต่ก็ขอบคุณเพื่อน ครูที่คอยช่วยเหลือกัน