ละอ่อนน้อย (เด็กน้อย) ทำกิจกรรมอาสาเพื่อเพื่อน

โครงการเยาวชนออนใต้ร่วมใจห่างไกลยาเสพติด

ผู้เขียน : thurot

ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง ซึ่งเป็นบ้านของพี่แนนเองก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่โครงการหนึ่ง คือ โครงการเยาวชนออนใต้ร่วมใจห่างไกลยาเสพติด นำโดยแกนนำเยาวชนของตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง ความประทับใจที่มีต่อน้องๆ กลุ่มนี้ คือ ความตั้งใจในการทำงาน เพื่อเพื่อนๆ และน้องๆ เยาวชนในชุมชนของตนเองเอง แต่ด้วยความที่น้องๆ ผู้ดำเนินโครงการก็ยังอายุน้อยๆ กัน พี่แนนก็แอบเป็นห่วงเรื่องการจัดกิจกรรม แต่ปรากฎว่ากิจกรรมแรกที่ไปเยี่ยม คือ กิจกรรมค่ายอบรมต้านยาเสพติด ที่พวกเขาจัดการกันเองและนำกิจกรรมกันเอง โดยมีผู้ใหญ่เป็นทีมหนุนเสริมอยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ พบว่าน้องๆ ทำได้ดี แม้จะดูเป็นค่ายที่เล่นเกมเยอะ สันทนาการเยอะ แต่ก็เหมาะกับช่วงวัยของน้องๆ ที่มาเข้าร่วมอบรม คือ เป็นน้องๆ ประถมถึงมัธยมต้น การที่ได้เล่น ได้หัวเราะ ด้วยกันก็ช่วยสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีของกลุ่มเยาวชน เป็นความทรงจำที่ดีของค่าย แต่เรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดน้องๆ ทีมงานก็ไม่ได้ลืม เขาก็สอดแทรกเอาไว้ให้ชาวค่ายได้เรียนรู้กันอยู่เป็นระยะๆ

จบค่ายไปแล้ว น้องๆ กลุ่มนี้ยังจัดให้เด็กๆ ที่เคยมาเข้าค่ายได้รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์อยู่เนืองๆ โดยเป็นการทำกิจกรรมในชุมชนของเด็กๆ ในกลุ่ม เน้นให้มารวมตัวกัน เล่นเกม ทำกิจกรรม และทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งไม่เพียงแต่เด็กที่เคยเข้าค่ายและเด็กในชุมชนก็มาร่วมได้ มีการตระเวนไปตามที่สำคัญในชุมชนของตนเอง กลุ่มทีมงานก็สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของแต่ละพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ทราบด้วย  ที่สำคัญ เด็กๆ ที่มาร่วมทำกิจกรรมจะได้ช่วยกันคิดและออกแบบการจัดป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อไปติดไว้ตามสถานที่สำคัญๆ ของชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ออกไปให้เด็กและผู้ใหญ่ได้เกิดความตระหนักเรื่องยาเสพติด เพื่อป้องลูกหลานของตัวเองในชุมชน

ทีมงานโครงการและเด็กๆ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดป้ายและติดตั้งจนเสร็จ ถึงแม้กิจกรรมที่ทำจะดูเป็นกิจกรรมเล็ก แต่ความสม่ำเสมอและความตั้งใจของทีมงานและเด็กๆ ในชุมชนก็สร้างความสัมพันธ์ยิ่งใหญ่ให้กลุ่มแกนนำเยาวชนของชุมชนตำบลออนใต้ เกิดความเป็นพี่ เป็นเพื่อน เป็นน้อง ที่จะร่วมกันสิ่งดีๆ ให้พื้นที่ของตนเองได้ต่อไปในอนาคต