ละอ่อนน้อย (เด็กน้อย) ทำกิจกรรมอาสาเพื่อเพื่อน

เป็นค่ายที่เล่นเกมเยอะ สันทนาการเยอะ เหมาะกับช่วงวัยของน้องๆ ที่มาเข้าร่วมอบรม คือ เป็นน้องๆ ประถมถึงมัธยมต้น การที่ได้เล่น ได้หัวเราะ ด้วยกันก็ช่วยสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีของกลุ่มเยาวชน เป็นความทรงจำที่ดีของค่าย ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดน้องๆ ทีมงานก็สอดแทรกเอาไว้ให้ชาวค่ายได้เรียนรู้กันเป็นระยะๆ