เยาวชนจิตอาสาเชียงใหม่และลำพูนกว่าร้อยชีวิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำโครงการเพื่อชุมชนของตนเอง ในค่ายถอดบทเรียนโครงการ YIM เชียงใหม่และลำพูน มุ่งมั่นหาโอกาสทำงานเพื่อชุมชนต่อเนื่องหลังจบโครงการ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา เยาวชนจิตอาสาจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนประมาณ 115 คน ได้มารวมตัวกัน ณ ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำโครงการเพื่อชุมชนในพื้นที่ของตนทั้ง 22 โครงการในระยะเวลาตลอด 6 เดือนที่ผ่านมากับเพื่อนๆ ต่างโครงการ

กิจกรรมหลากหลายทำให้เหล่าเยาวชนจิตอาสาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ทั้งสมอง หัวใจ ความรู้สึก ไปจนกระทั่งร่างกายในการร่วมกันสร้างความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ นอกจากจะได้ทบทวนความรู้และคุณค่าของสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อชุมชนในการทำโครงการย่อยก็ยังได้รับมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนร่วมค่ายอีกด้วย และในงานนี้ นอกจากจะได้เรียนรู้จากเพื่อนๆ และพี่ๆ ทีมกระบวนกรจากมูลนิธิวายไอวายแล้ว ยังได้เรียนรู้จากเยาวชนจิตอาสาคนเก่งจากจังหวัดสงขลา คุณน้ำนิ่ง – อภิศักดิ์ ทัศนี จากกลุ่ม Beach for Life  ให้เกียรติเดินทางมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานเพื่อปกป้องชายหาดต่อเนื่องมากว่า 10 ปี และดูเหมือนจะมีแนวร่วมในการการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนจิตอาสาเป็นอย่างดี

เยาวชนถอดบทเรียนร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ

 

คุณน้ำนิ่ง – อภิศักดิ์ ทัศนี จากกลุ่ม Beach for Life ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานปกป้องชายหาดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่สนใจทำกิจกรรมในพื้นที่บ้านเกิด

จากการถอดบทเรียนครั้งนี้ เหล่าเยาวชนจิตอาสาต่างก็พบว่าตนเองได้เรียนรู้จากการทำโครงการเพื่อชุมชนในหลายๆ แง่มุม บางคนเริ่มเห็นศักยภาพตนเอง บางคนเห็นปัญหาชุมชนที่ชัดเจนขึ้น บางคนเห็นว่าตนเองมีคุณค่าสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนได้ และที่น่าชื่นใจพวกเขายังมีความต้องการที่จะใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานเพื่อชุมชนกันต่อไป  แม้จะจบโครงการในปีนี้ไปแล้วก็ตาม และคาดหวังว่าจะมีโอกาสดีๆ ที่ให้เยาวชนตามท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆ