รักษ์ห้วยโจ้ จากมือลูกแม่โจ้

โครงการรักษ์ห้วยโจ้ด้วยคนแม่โจ้

 ผู้เขียน : Thurot

ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา พี่แนนได้มีโอกาสติดตามน้องๆ กลุ่มพี่กับน้องแม่โจ้ทำโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่พวกเขาเรียนอยู่ชื่อโครงการรักษ์ห้วยโจ้ด้วยคนแม่โจ้ โครงการนี้ไม่ได้ทำกันแค่สมาชิกห้าคนของโครงการ แต่ยังดึงความร่วมมือจากเพื่อนๆ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาช่วยลงแรงกันอีกด้วย

ตอนไปเยี่ยมกิจกรรมความสะอาดคลองห้วยโจ้ครั้งแรกไม่คิดว่า น้องๆ นักศึกษาจะทำได้  โอ้..นับถือจริง น้องๆ แม่โจ้ที่ไปในวันนั้นทุกคนลงไปในคลองที่มีน้ำสกปรก ขยะหลายคันรถที่น้องๆ ช่วยเก็บขึ้นมา ส่วนใหญ่เป็นขยะจากครัวเรือนทิ้งลงมาในลำห้วย มีทั้งเศษแก้วที่แตก เศษถุงพลาสติก  เศษกิ่งไม้ต้นไม้  ทำความสะอาดลำห้วยโจ้ครั้งนี้ น้องๆ บางคนได้ทั้งแผล ทั้งเลือด เพราะเศษแก้วที่อยู่ในน้ำบาด แต่ทุกคนก็อดทนและตั้งใจทำงานกันมาก

นอกจากเก็บขยะจากคลองห้วยโจ้แล้ว น้องๆ นักศึกษายังมีการแบ่งทีมไปให้ความรู้เกี่ยวกับนิเวศและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในคลองห้วยโจ้ เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ เห็นคุณค่า และดูแลรักษาน้ำในคลองห้วยโจ้ น้องๆ นักศึกษาพาเด็กๆ ในชุมชนลงไปสำรวจสิ่งมีชีวิตในน้ำที่อยู่ในคลองห้วยโจ้  และวาดรูปสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น เด็กๆ ดูจะสนุกสนานกับการวาดรูป กุ้ง หอย ปู ปลา ที่ยังคงมีอยู่ในคลองห้วยโจ้ และได้มีการ นำเสนอผลงานของตัวเองกับเพื่อนคนอื่นๆ ด้วย

เพียงครั้งแรกที่ทำความสะอาดคลองห้วยโจ้ก็ทำให้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของคลองห้วยโจ้ได้อย่างชัดเจน ในการไปทำความสะอาดรอบสอง น้ำในคลองสะอาดขึ้นมาก สามารถสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตได้มากขึ้น น้องๆ นักศึกษาแม่โจ้ ลงไปทำความสะอาดครั้งนี้ก็พบว่าในคลองมีขยะน้อยลง มีชาวบ้านและผู้นำชุมชนมาร่วมไม้ร่วมมือกัน รอบนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครเจ็บตัว เพราะน้องๆ เตรียมความพร้อมในการทำงานมาอย่างดี รองเท้าพร้อม หมวกพร้อม และตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ สร้างความประทับใจให้กับอาจารย์และผู้นำชุมชน

สำหรับพี่แนนเอง ทุกครั้งที่ไปดูน้อง ๆ แม่โจ้ทำงานก็รู้สึกได้ถึงพลังความร่วมไม้ความมือของนักศึกษา ชุมชน และมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคลองห้วยโจ้ให้สะอาดขึ้นเพื่อคนในชุมชนแม่โจ้