กลุ่มเด็กกิจกรรมจากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิ๊งไอเดียลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชนแบบไม่เข้าใจ ปั้นโครงการเวิร์คชอปแบบลงมือทำจริง ให้คนฝันอยากเป็น youtuber สายท่องเที่ยวรุ่นใหม่สื่อสารอย่างเข้าใจชุมชน

ใครที่เคยคิดว่าเด็กเรียนไม่สนใจกิจกรรม คงต้องคิดใหม่ถ้าเจอกับน้อง ๆ กลุ่ม Youthtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ เพราะนอกจากน้อง ๆ จะเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนกันมาก ๆ แล้ว ชาว Youthtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ ยังเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกได้ว่าทำกิจกรรมกันอย่างหลากหลาย จริงจัง และมีประโยชน์กันมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากการบอกต่อกันทางสื่อ Social อีกทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ทำให้น้อง ๆ กลุ่มนี้คิดว่าต้องหาวิธีสื่อสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าจะมาเที่ยวอย่างไรไม่ให้ส่งผลกระทบทางลบต่อพื้นที่ และสำหรับผู้คนยุคนี้ ถ้าจะออกไปเที่ยวสักที่ก็ต้องค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ช่อง Youtube และ Youtuber สายท่องเที่ยวจึงมีอิทธิพลอย่างมากในการให้ความรู้และสร้างค่านิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อีกทั้ง Youtuber ยังเป็นอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ โครงการ “Youthtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ” จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่อยากเป็น Youtuber สาย ท่องเที่ยวได้เรียนรู้ทั้งการทำวิดิโอเพื่อสื่อสารทางช่อง Youtube ไปพร้อม ๆ กับทำความเข้าใจการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งจากนักวิชาการ และ จากชุมชนท่องเที่ยวที่เข้มแข็งในพื้นที่เชียงใหม่ เรียนรู้จากตัวจริง และลงมือทำจริง โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

อบต.เขื่อนผาก จับมือ วายไอวาย และ CCDC พาบอร์ดเกมส์ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่แห่งเมืองพร้าว “ร้านเด็กขาย” ร้านสร้างสุขจากความร่วมมือของเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา อบต.เขื่อนผาก จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ณ ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ หรือ ร้านเด็กขาย โดยร่วมมือกับมูลนิธิวายไอวาย และ ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (CCDC) นำกิจกรรมบอร์ดเกมส์สร้างสรรค์เปิดความสนุกแก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยบง และ โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา จำนวน 37 คน อบต.เขื่อนผากเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน และมีการหนุนเสริมงานพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเปิดพื้นที่ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน ต.เขื่อนผาก หรือ ร้านเด็กขาย ให้เป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนในตำบลสามารถมาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มูลนิธิวายไอวาย และ ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาคีด้านการพัฒนาเยาวชนร่วมกับ อบต.เขื่อนผาก ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม “บอร์ดเกมส์สร้างสรรค์” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักกิจกรรมบอร์ดเกมส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การฝึกความจำ ฝึกสมาธิ เป็นต้น ที่สำคัญ คือ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สนุก ผ่อนคลาย ไปกับกิจกรรมบอร์ดเกมส์ เด็ก ๆ […]

SKP Wonder Dreams ทีมรวมนักกิจกรรมจากโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ชวนเด็กและเยาวชนชาวบวกค้าง เรียนรู้ของดีจากแหล่งข้อมูลในบ้านเกิด เพื่อถ่ายทอดผ่าน Innovation Website & Map เชื่อเพิ่มคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้มากขึ้น

เพราะเป็นคนสันกำแพง และเคยไปเยือนแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจใน ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง อยู่บ้าง น้อง ๆ กลุ่มเยาวชนนักกิจกรรมจากโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จึงรู้สึกเสียดายที่เห็นว่าแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่มากมาย มีคุณค่า มีความน่าสนใจ กลับไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร ไม่ค่อยมีใครเข้าไปเรียนรู้มากนัก และด้วยความที่น้อง ๆ กลุ่มนี้มีความสนใจและความสามารถในด้านไอทีอยู่แล้ว พวกเขาจึงรวมตัวกันตั้งทีม SKP Wonder Dreams และริเริ่มโครงการ Innovation Map & Website หรือ IMW ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ใน ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และอำนวยความสะดวกกับคนที่ต้องการข้อมูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้ แต่ไม่สะดวกที่จะเข้าไปที่แหล่งเรียนรู้เอง หรือ ไปถึงพื้นที่แล้ว แต่อาจจะไม่พบผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูล ก็สามารถใช้ประโยชน์จาก IMW ได้ นอกจากน้อง ๆ กลุ่มนี้จะรวบรวมข้อมูลเพื่อทำเว็บไซต์และแผนที่อัจฉริยะด้วยตนเองแล้ว พวกเขายังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ใน ต.บวกค้าง โดยกระบวนการที่ให้น้อง ๆ เยาวชนใน ต.บวกค้าง ได้สำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้เยาวชนในพื้นที่เห็นความสำคัญและภาคภูมิใจในตำบลบ้านเกิดของตนเอง เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ก็มาถึงการจัดทำเว็บไซต์และแผนที่อัจฉริยะ […]

แม้เจอ COVID แต่ชีวิตต้องไปต่อ…กลุ่มเยาวชนตำบลแม่คือ เชียงใหม่ ร่วมใจทำเพจเฟสบุ๊ค “นานาสินค้าตำบลแม่คือเชียงใหม่” หวังช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่มีช่องทางขายสินค้าเพิ่มหลังได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เมื่อโควิดเป็นพิษกับเศรษฐกิจชุมชน…กลุ่มเยาวชนตำบลแม่คือ “เยาวชนแม่คือ 5G เจ้า” จึงลุกขึ้นมาทำเพจเฟสบุ๊คขายของดีในตำบล “นานาสินค้าตำบลแม่คือเชียงใหม่” หวังเพิ่มช่องทางขายสินค้าแก่ผู้ประกอบการใน ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 กลุ่มเยาวชนแม่คือ 5G เจ้า เป็นกลุ่มเยาวชนนักกิจกรรมที่เป็นผู้นำทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลแม่คือมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในการริเริ่มและลงมือทำ “โครงการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลแม่คือ” ในโครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 สนับสนุนโดยมูลนิธิวายไอวายและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการดังกล่าว ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมงานเยาวชนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการจัดทำเฟซบุ๊กเพจ และการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้าในตำบลแม่คือมีรายได้มากขึ้น แม้น้อง ๆ กลุ่มเยาวชนแม่คือ 5G เจ้า จะรู้ว่าในตำบลแม่คือมีผลิตภัณฑ์ชุมชนเด็ด ๆ อยู่หลายชนิด หลายแบรนด์ แต่การจะทำเพจขายสินค้าให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงก็จำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากเพียงพอ น้อง ๆ จึงพากันลงพื้นที่ พบปะ สร้างความสัมพันธ์ และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในพื้นที่ […]

ประกาศผลทีมที่ผ่านคัดเลือกรอบสุดท้าย โครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563

ประกาศผลทีมที่ผ่านคัดเลือกรอบสุดท้าย โครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 เมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา โครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 ได้จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการย่อย รอบสุดท้าย ทาง Zoom Meeting Application ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชนอย่างมีส่วนร่วมและการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แก่เยาวชน ได้แก่ คุณศุภวิชช์ สงวนคัมภ์ธรณ์ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณทศพล กฤษณบุตร ผู้จัดการโครงการ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) คุณนิตยา นิมิตรพรสุโข รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลโครงการย่อยของแต่ละทีมอย่างละเอียด และได้ให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการย่อยของทุกทีมอย่างเข้มข้น คณะกรรมการลงมติให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 20 ทีม และให้พัฒนาโครงการเพื่อนำส่งพิจารณาอีกครั้ง 3 ทีม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประเภททุนไม่เกิน 50,000 บาท ผ่านการคัดเลือก ผ่านการคัดเลือก […]

1 4 5 6 7 8 18