จากขยะเศษอาหาร “เปลือกส้ม” ขยับสู่เอกลักษณ์การท่องเที่ยวของชุมชนล่ามช้าง กับ โครงการเตร็ดเตร่เหล่ล่ามช้าง กลุ่มจิตอาสาแคร์แชร์ทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยกลุ่มจิตอาสาแคร์แชร์ทีม ทำงานร่วมกับชุมชนล่ามช้าง อ.เมือง จ.เชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวในเขตเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นที่น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว เป้าหมายก็เพื่อให้ชุมชนได้รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ สร้างรายได้แก่คนในชุมชนผ่านการท่องเที่ยว

ในปีนี้ สมาชิกกลุ่มจิตอาสาแคร์แชร์ทีมเห็นว่าในชุมชนมีขยะเศษอาหาร ได้แก่ เปลือกส้ม ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นของหลาย ๆ อย่างได้ จึงสนใจที่จะลองนำมาแปรรูปเป็นของที่สามารถใช้เป็นจุดเด่นเสริมกับการท่องเที่ยวของพื้นที่ชุมชนล่ามช้างได้ ในที่สุด ก็ตกผลึกไอเดียสู่การทำ “เทียนหอมเปลือกส้ม” ในรูปแบบของผางประทีป ที่คนล้านนานิยมจุดให้ความสว่างไสวในเทศกาลยี่เป็ง และประดับงานยามค่ำคืนฤดูหนาวให้ดูสวยงาม น้อง ๆ เยาวชนจึงได้ทดลองนำเปลือกส้มมาทำเป็นเทียนหอม ปรับสูตรกันหลายครั้ง จนลงตัว

เมื่อได้เทียนหอมเปลือกส้มแล้ว ก็ได้มีการทำเพื่อใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนในช่วงฤดูหนาว ปี 2563 มีการแจกเทียนหอมเปลือกส้มให้นักท่องเที่ยวได้ลองจุด ลองดม ซึ่งก็พากันประทับใจในเทียนหอมเปลือกส้ม และความสวยงามของบรรยากาศชุมชนที่ประดับประดาด้วยเทียนหอมเปลือกส้ม

นอกจากการทำเทียน น้องๆ กลุ่มนี้ยังมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลชุมชน จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน และมีการผนึกกำลังอาจารย์ของวิทยาลัย เข้ามาทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ กันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย