😎✨ 30 กลุ่มวัยมันส์ชาวเชียงใหม่-ลำพูน ร่วมเตรียมความพร้อมสุดเข้มข้นในค่ายปฐมนิเทศโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน พร้อมปล่อยพลังสร้างสรรค์โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนตนเอง สิงหานี้ เริ่มแล้วววว!

😎✨ 30 กลุ่มวัยมันส์ชาวเชียงใหม่-ลำพูน ร่วมเตรียมความพร้อมสุดเข้มข้นในค่ายปฐมนิเทศโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน พร้อมปล่อยพลังสร้างสรรค์โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนตนเอง สิงหานี้ เริ่มแล้วววว!

สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย มูลนิธิวายไอวาย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายร่วมดำเนินงานโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน ✨ กลุ่มสันทรายน้ำหนึ่ง จ.เชียงใหม่ ✨ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน และ ✨ เครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ผนึกกำลังจัด “ค่ายปฐมนิเทศโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน” เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ค่ายปฐมนิเทศครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 30 โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ริเริ่มโดยเด็กและเยาวชน ในพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน พร้อมร่วมเรียนรู้กับ 5 กลุ่มเด็กและเยาวชน จาก ACTIVE Thailand โครงการเสริมพลังพลเมืองตื่นรู้ ผ่านงานอาสาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จากองค์กรอาสาสมัครแห่งประเทศอังกฤษ (VSO) ที่มาร่วมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการเช่นเดียวกัน

กิจกรรมตลอด 3 วัน อัดแน่นทั้งความรู้เรื่องการบริหารจัดการโครงการ การทำงานเป็นทีม และการวางแผนประเมินผลโครงการ มาถ่ายทอดให้น้อง ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้สไตล์ Active Learning

ด้านของพี่เลี้ยงก็ไม่แพ้กัน เรียนรู้แนวทางการเป็นพี่เลี้ยงโครงการเด็กและเยาวชน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพี่เลี้ยงต่างพื้นที่ ทุกคนได้เรียน – รู้ – คิด – ทำ – แชร์ กันอย่างเต็มที่

ตลอดกระบวนการแต่ละวัน ทั้งแกนนำเยาวชนและพี่เลี้ยงทุกคนต่างก็ตั้งใจเกินร้อย เต็มที่กับทุกช่วงการเรียนรู้ ก่อนจากกัน ทุกคนในค่ายต่างก็ได้เติมพลังใจในการกลับไปทำโครงการเพื่อชุมชนกันในเดือนสิงหาคม 2566 – มกราคม 2567 😎💛

ติดตามให้กำลังใจทุกโครงการกันได้ทางเว็บไซต์ yimproject.org
เพจเฟซบุ๊กและ IG : @whyiwhyfoundation

#วัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน
#YIM66

#whyiwhyfoundation
#กลุ่มสันทรายน้ำหนึ่ง
#เครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา
#สภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเขือแจ้

#หน่วยจัดการเด็กและเยาวชน
#สร้างสรรค์โอกาส
#สสส

#VSO
#ACTIVEThailand