😎😎✨ รวมแก๊งผู้ใหญ่ใจดีเรียนรู้ร่วมกัน เตรียมสนับสนุนความฝันกลุ่มเด็กวัยมันส์ เชียงใหม่-ลำพูน

😎😎✨ รวมแก๊งผู้ใหญ่ใจดีเรียนรู้ร่วมกัน เตรียมสนับสนุนความฝันกลุ่มเด็กวัยมันส์ เชียงใหม่-ลำพูน

สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth โดย มูลนิธิวายไอวาย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายร่วมดำเนินงานโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน ✨ กลุ่มสันทรายน้ำหนึ่ง – san sai num neung group จ.เชียงใหม่ ✨เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน และ ✨ เครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ผนึกกำลังจัด “ค่ายปฐมนิเทศโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน” เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

“ค่ายปฐมนิเทศ” นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ แกนนำโครงการย่อย ยังเป็นการเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงโครงการย่อย ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการหนุนเสริมให้เหล่าวัยมันส์ลุยงานโครงการกันอย่างไม่สะดุด ในค่ายครั้งนี้ จึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงโครงการของเด็กและเยาวชนทั้ง 30 กลุ่ม โดยมุ่งเน้นในด้านหลักคิดและ เครื่องมือในการหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

พี่เลี้ยงโครงการย่อยส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนที่มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กและเยาวชนมาก่อน เราจึงเน้นกระบวนการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเด็กและเยาวชน เพื่อเรียนรู้จากกันและกัน พร้อมเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน ที่จะช่วยกันปรึกษาหารือ สนับสนุนกันและกันในตลอดเส้นทางการทำงาน

ติดตามให้กำลังใจโครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชนกันได้ทางเว็บไซต์ yimproject.org เพจเฟซบุ๊กและ IG : @whyiwhyfoundation << กดติดตามกันไว้ได้เลยนะ 🙂

—————

#วัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน
#YIM66

#whyiwhyfoundation
#กลุ่มสันทรายน้ำหนึ่ง
#เครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา
#สภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเขือแจ้

#หน่วยจัดการเด็กและเยาวชน
#สร้างสรรค์โอกาส
#สสส

#VSO
#ACTIVEThailand