มาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากชาว YIM ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทั้ง YIM รุ่นแรก จนรุ่นปัจจุบันที่ www.yimproject.org

มูลนิธิวายไอวายขอเชิญเยาวชนชาว YIM ตลาดประกอบฝันทุกรุ่น ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหว ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว วิดิโอข่าว ตลอดจนบทความบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในมุมมองของผู้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

เยาวชนจิตอาสาเชียงใหม่และลำพูนกว่าร้อยชีวิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำโครงการเพื่อชุมชนของตนเอง ในค่ายถอดบทเรียนโครงการ YIM เชียงใหม่และลำพูน มุ่งมั่นหาโอกาสทำงานเพื่อชุมชนต่อเนื่องหลังจบโครงการ

กิจกรรมหลากหลายทำให้เหล่าเยาวชนจิตอาสาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ทั้งสมอง หัวใจ ความรู้สึก ไปจนกระทั่งร่างกายในการร่วมกันสร้างความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ

รักษ์ห้วยโจ้ จากมือลูกแม่โจ้

ครั้งแรกไม่คิดว่า น้องๆ นักศึกษาจะทำได้ โอ้..นับถือจริง น้องๆ แม่โจ้ที่ไปในวันนั้นทุกคนลงไปในคลองที่มีน้ำสกปรก ขยะหลายคันรถที่น้องๆ ช่วยเก็บขึ้นมา ส่วนใหญ่เป็นขยะจากครัวเรือนทิ้งลงมาในลำห้วย ในการไปทำความสะอาดรอบสอง น้ำในคลองสะอาดขึ้นมาก สามารถสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตได้มากขึ้น พบว่าในคลองมีขยะน้อยลง มีชาวบ้านและผู้นำชุมชนมาร่วมไม้ร่วมมือกัน

1 2 3 4 5 6