ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน เชิญชวนเยาวชนที่ศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ส่งข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ สนุก ปลอดภัย ไม่ต้องพึ่งเหล้า เบียร์ และบุหรี่” หมดเขต 8 มีนาคมนี้

เหลือเวลาอีกสัปดาห์เดียวก็จะปิดรับข้อเสนอโครงการ “คนรุ่นใหม่ สนุก ปลอดภัย ไม่ต้องพึ่งเหล้า เบียร์ และบุหรี่” กันแล้ว ชาว YIM หรือเยาวชนในพื้นที่เชียงใหม่ที่สนใจ รวมกลุ่มแล้วรีบส่งข้อเสนอโครงการกันเข้าไปด่วนๆ

มาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากชาว YIM ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทั้ง YIM รุ่นแรก จนรุ่นปัจจุบันที่ www.yimproject.org

มูลนิธิวายไอวายขอเชิญเยาวชนชาว YIM ตลาดประกอบฝันทุกรุ่น ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหว ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว วิดิโอข่าว ตลอดจนบทความบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในมุมมองของผู้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

เยาวชนจิตอาสาเชียงใหม่และลำพูนกว่าร้อยชีวิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำโครงการเพื่อชุมชนของตนเอง ในค่ายถอดบทเรียนโครงการ YIM เชียงใหม่และลำพูน มุ่งมั่นหาโอกาสทำงานเพื่อชุมชนต่อเนื่องหลังจบโครงการ

กิจกรรมหลากหลายทำให้เหล่าเยาวชนจิตอาสาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ทั้งสมอง หัวใจ ความรู้สึก ไปจนกระทั่งร่างกายในการร่วมกันสร้างความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ

1 2 3 4