ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ฝึกพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

“ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ฝึกพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1”

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านลูกเหรียง จ.ยะลา

วายไอวายขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของโครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะได้ที่ www.yimproject.org และติดตามกิจกรรมของมูลนิธิวายไอวายที่เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/whyiwhy/

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

“ค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ฝึกพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1”

 1. นายยุสรี สะปาวี
 2. นายพัดลี โตะเดร์
 3. นายมูฮัมหมัดฮิลมีย์ ยะโก๊ะ
 4. นายอาหาหมัด มามะ
 5. นางสาวนษมา เสกหวัง
 6. นายอับดุลเราะมาน มีนาดิง
 7. นางสาวฮันณีฟะร์ หะยีสะมะแอ
 8. นายแวอัสรี แวมายิ
 9. นาย ซุลฮิลมี ลาเต๊ะบือริง
 10. นายอุษมาน หะมะ
 11. อับดุลย์รอฟีส สามะ
 12. นางสาว ซูไวบะห์ อูมะ
 13. นางสาวซูรัยยา อุเซ็ง
 14. นางสาวซามีรา แวสะแลแม
 15. นายซอลาฮูดีน วาเตะ
 16. นายศตวรรษ หมันและ
 17. นายไฟซอล มามะ
 18. นางสาวซีตีนอร์ฟารัช ยูโซ๊ะ
 19. นายพงศ์พัฒน์ เสือสุไพ
 20. นายฮาซัน โต๊ะดง
 21. นางสาวนูรสุวัยดะห์ ยูโซะ
 22. นายชากรณ์ มะระ
 23. นางสาวซูไฮลา เซะมิง
 24. นาย ลุกมาน สะมะเเอ
 25. นาย อิบรอฮิม โตะอะ
 26. นายมูฮัมหมัดอัฏฮา เจ๊ะมิ
 27. นางสาวมารยัม มอลอ
 28. นางสาวโนอัยรินทร์ อีซอร์
 29. นาย ยาเซร ยือโร๊ะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่ซ่า 0801393530, พี่ปูเป้ 0620671875

*** โครงการดูแลอาหารว่างและอาหารสำหรับน้อง ๆ

*** โครงการดูแลค่าเดินทางน้อง ๆ จากจังหวัดยะลา 200 บาท จังหวัดปัตตานี 300 บาท และจังหวัดนราธิวาส 500 บาท