ปลูกผันปันยิ้ม by Green Ranger Juniors มุ่งสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่เรียนรู้คุณค่าพื้นที่สีเขียวในเมือง ผ่านการปลูกผัก และ สำรวจต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่

กลุ่ม Green Rangers Jr. เป็นกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจสีเขียว มีทักษะและความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความรู้และการดูแลต้นไม้ในเมือง ตลอดจนการสร้างกระบวนการให้คนกับต้นไม้อยู่ร่วมกันและเอื้อประโยชน์กัน สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่สีเขียวกลางเมืองเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนหลากหลายกลุ่ม ได้เข้ามาเรียนรู้คุณค่าของพื้นที่สีเขียว ทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ไปจนถึงพื้นที่การเรียนรู้ในด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม Green Rangers Jr. ได้ใช้พื้นที่นี้ในการจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง Green Rangers Juniors ไม่เพียงแต่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังมุ่งสร้างทีม ฝึกทักษะความรู้แก่อาสาสมัครรุ่นใหม่ ๆ ของทีมที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองต่อเนื่อง

เยาวชนบ้านสันธาตุรวมกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ เพิ่มแหล่งโปรตีนราคาถูกในชุมชน

บ้านสันธาตุ อ.แม่อาย อยู่ห่างไกลเข้าไปในสันเขาของอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่ต้องออกมาซื้อหาอาหารนอกชุมชน เว้นเสียแต่พืชผักต่าง ๆ ที่สามารถเพาะปลูกเองได้ อาหารที่หมวดที่ดูจะเป็นปัญหาและมีแนวโน้มขาดแคลน คือ อาหารประเภทโปรตีน เนื้อสัตว์ต่าง ๆ กลุ่มเยาวชนบ้านสันธาตุ เป็นน้อง ๆ ชาวลาหู่ที่มีความสนใจในการฝึกทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ น้อง ๆ ได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่มาจากโรงเรียนบ้าง และมองเห็นว่าถ้าในชุมชนมีไข่กินเอง หรือ ขายในราคาถูก ก็น่าจะทำให้คนในชุมชนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เด็ก ๆ ในหมู่บ้านก็จะได้กินอาหารในหมู่บ้านและอร่อยด้วย น้อง ๆ เยาวชนหนุ่ม ๆ กลุ่มนี้ จึงรวมตัวกันวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่ พวกเขาจึงเริ่มเชิญชวนผู้ใหญ่ในชุมชน มาช่วยกันสร้างเล้าไก่ โดยชุมชนได้มอบพื้นที่ให้กลุ่มเยาวชนที่จะสามารถเลี้ยงไก่ร่วมกันได้ เพียงไม่กี่วัน เล้าไก่ก็ดำเนินการสร้างเสร็จสิ้น เหลือแค่เพียงการสั่งจองแม่ไก่สาวจากฟาร์ม และ การค้นหาสูตรอาหารไก่ที่ปลอดภัยและราคาถูกเพื่อที่จะได้เลี้ยงไก่ได้อย่างประหยัดและยั่งยืนต่อไป

ละอ่อนแม่แจ่มชวนผู้ประกอบการทอผ้าในชุมชน เรียนรู้การขายผลิตภัณฑ์ผ่านเฟสบุ๊ค “เมืองแจ๋ม o-top สร้างฝัน” เพื่อเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการที่ได้รับผล กระทบจากโควิด – 19

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นชื่อในเรื่องของหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าซิ่นตีนจก และผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่สร้างรายได้แก่ผู้หญิงและผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างมาก แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 ขึ้น ทำให้กลุ่มชาวบ้านที่ทำหัตถกรรมผ้าทอประสบปัญหาการขาดช่องทางขายสินค้า เพราะมีการยกเลิกการจัดงานอีเว้นท์ด้านหัตถกรรมทั้งหมด ทำให้กลุ่มชาวบ้านไม่สามารถไปออกบูธขายสินค้าได้ กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนแม่แจ่ม ในนาม “กลุ่มต๊ะต่อนยอนละอ่อนแจ่ม(สร้างฝัน)” เห็นปัญหาที่เกิดกับกลุ่มผู้หญิงและผู้สูงอายุในชุมชน และเห็นว่าปัจจุบันมีการซื้อขายสินค้ากับบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเฟสบุ๊คที่ทุกคนต่างก็เล่นกันอยู่ทุกวัน เยาวชนกลุ่มนี้จึงได้คิดไอเดียที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าหัตถกรรมผ้าทอแก่คนในชุมชน โดยรวมกลุ่มกันสร้างเพจในเฟสบุ๊ค ชื่อว่า เมืองแจ๋ม o-top สร้างฝัน ด้วยความหวังที่จะให้ชาวบ้านยังคงสามารถขายสินค้าได้ แม้จะไม่มีพื้นที่ในการไปออกบูธก็ตาม การจะริเริ่มทำโครงการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ใช่เรื่องง่าย น้อง ๆ ทั้ง 5 คน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีการศึกษาการขายสินค้าบนเฟสบุ๊คเพิ่มเติม เพราะต่อไปนี้ พวกเขาจะไม่ใช่แค่เล่นเฟสบุ๊คเพื่อความสนุก แต่ต้องมีความรู้ในการทำอาชีพขายสินค้าบนเฟสบุ๊ค เพื่อที่จะสามารถส่งต่อความรู้ดังกล่าว สู่กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอในตำบลชองพวกเขา เมื่อเติมความรู้ให้ตัวเองแล้ว น้อง ๆ ก็เริ่มปฏิบัติการจัดทำเพจขายสินค้า โดยเริ่มจากการสำรวจสินค้าในตำบล สร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตผ้าทอ เพื่อดูว่ามีท่านใดที่อยากจะเรียนรู้การขายสินค้าผ่านช่องทางเฟสบุ๊คบ้าง รวมถึงเพื่อทราบทักษะ และ เครื่องมือเบื้องต้นที่กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นฐานในการขายสินค้าออนไลน์ได้ จากการลงพื้นที่ก่อนลงมือทำจริง ทำให้น้อง ๆ กลับมาปรับแผน จากการที่คิดว่าจะสอนให้ชาวบ้านแต่ละคนสามารถทำเพจเองได้ด้วย ขายสินค้ากันเองได้ด้วย […]

กลุ่มเด็กกิจกรรมจากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิ๊งไอเดียลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชนแบบไม่เข้าใจ ปั้นโครงการเวิร์คชอปแบบลงมือทำจริง ให้คนฝันอยากเป็น youtuber สายท่องเที่ยวรุ่นใหม่สื่อสารอย่างเข้าใจชุมชน

ใครที่เคยคิดว่าเด็กเรียนไม่สนใจกิจกรรม คงต้องคิดใหม่ถ้าเจอกับน้อง ๆ กลุ่ม Youthtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ เพราะนอกจากน้อง ๆ จะเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนกันมาก ๆ แล้ว ชาว Youthtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ ยังเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกได้ว่าทำกิจกรรมกันอย่างหลากหลาย จริงจัง และมีประโยชน์กันมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากการบอกต่อกันทางสื่อ Social อีกทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ทำให้น้อง ๆ กลุ่มนี้คิดว่าต้องหาวิธีสื่อสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าจะมาเที่ยวอย่างไรไม่ให้ส่งผลกระทบทางลบต่อพื้นที่ และสำหรับผู้คนยุคนี้ ถ้าจะออกไปเที่ยวสักที่ก็ต้องค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ช่อง Youtube และ Youtuber สายท่องเที่ยวจึงมีอิทธิพลอย่างมากในการให้ความรู้และสร้างค่านิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อีกทั้ง Youtuber ยังเป็นอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ โครงการ “Youthtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ” จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่อยากเป็น Youtuber สาย ท่องเที่ยวได้เรียนรู้ทั้งการทำวิดิโอเพื่อสื่อสารทางช่อง Youtube ไปพร้อม ๆ กับทำความเข้าใจการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งจากนักวิชาการ และ จากชุมชนท่องเที่ยวที่เข้มแข็งในพื้นที่เชียงใหม่ เรียนรู้จากตัวจริง และลงมือทำจริง โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

SKP Wonder Dreams ทีมรวมนักกิจกรรมจากโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ชวนเด็กและเยาวชนชาวบวกค้าง เรียนรู้ของดีจากแหล่งข้อมูลในบ้านเกิด เพื่อถ่ายทอดผ่าน Innovation Website & Map เชื่อเพิ่มคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้มากขึ้น

เพราะเป็นคนสันกำแพง และเคยไปเยือนแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจใน ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง อยู่บ้าง น้อง ๆ กลุ่มเยาวชนนักกิจกรรมจากโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จึงรู้สึกเสียดายที่เห็นว่าแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่มากมาย มีคุณค่า มีความน่าสนใจ กลับไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร ไม่ค่อยมีใครเข้าไปเรียนรู้มากนัก และด้วยความที่น้อง ๆ กลุ่มนี้มีความสนใจและความสามารถในด้านไอทีอยู่แล้ว พวกเขาจึงรวมตัวกันตั้งทีม SKP Wonder Dreams และริเริ่มโครงการ Innovation Map & Website หรือ IMW ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ใน ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และอำนวยความสะดวกกับคนที่ต้องการข้อมูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้ แต่ไม่สะดวกที่จะเข้าไปที่แหล่งเรียนรู้เอง หรือ ไปถึงพื้นที่แล้ว แต่อาจจะไม่พบผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูล ก็สามารถใช้ประโยชน์จาก IMW ได้ นอกจากน้อง ๆ กลุ่มนี้จะรวบรวมข้อมูลเพื่อทำเว็บไซต์และแผนที่อัจฉริยะด้วยตนเองแล้ว พวกเขายังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ใน ต.บวกค้าง โดยกระบวนการที่ให้น้อง ๆ เยาวชนใน ต.บวกค้าง ได้สำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้เยาวชนในพื้นที่เห็นความสำคัญและภาคภูมิใจในตำบลบ้านเกิดของตนเอง เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ก็มาถึงการจัดทำเว็บไซต์และแผนที่อัจฉริยะ […]

1 2 3 4 5 6