กลุ่มเด็กกิจกรรมจากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิ๊งไอเดียลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชนแบบไม่เข้าใจ ปั้นโครงการเวิร์คชอปแบบลงมือทำจริง ให้คนฝันอยากเป็น youtuber สายท่องเที่ยวรุ่นใหม่สื่อสารอย่างเข้าใจชุมชน

ใครที่เคยคิดว่าเด็กเรียนไม่สนใจกิจกรรม คงต้องคิดใหม่ถ้าเจอกับน้อง ๆ กลุ่ม Youthtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ เพราะนอกจากน้อง ๆ จะเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนกันมาก ๆ แล้ว ชาว Youthtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ ยังเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกได้ว่าทำกิจกรรมกันอย่างหลากหลาย จริงจัง และมีประโยชน์กันมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากการบอกต่อกันทางสื่อ Social อีกทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ทำให้น้อง ๆ กลุ่มนี้คิดว่าต้องหาวิธีสื่อสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าจะมาเที่ยวอย่างไรไม่ให้ส่งผลกระทบทางลบต่อพื้นที่ และสำหรับผู้คนยุคนี้ ถ้าจะออกไปเที่ยวสักที่ก็ต้องค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ช่อง Youtube และ Youtuber สายท่องเที่ยวจึงมีอิทธิพลอย่างมากในการให้ความรู้และสร้างค่านิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อีกทั้ง Youtuber ยังเป็นอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่

โครงการ “Youthtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ” จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่อยากเป็น Youtuber สาย ท่องเที่ยวได้เรียนรู้ทั้งการทำวิดิโอเพื่อสื่อสารทางช่อง Youtube ไปพร้อม ๆ กับทำความเข้าใจการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งจากนักวิชาการ และ จากชุมชนท่องเที่ยวที่เข้มแข็งในพื้นที่เชียงใหม่ เรียนรู้จากตัวจริง และลงมือทำจริง โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหล่า Youtuber มืออาชีพหลายท่านที่มาร่วมให้ความรู้ รวมถึง ชุมชนท่องเที่ยวโหล่งฮิมคาว จ.เชียงใหม่

ในสถานการณ์โควิด น้อง ๆ นักศึกษากลุ่ม Youthtuber ก็ต้องเผชิญอุปสรรคในการจัดกิจกรรม และ การเรียนที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ แต่โครงการก็เดินทางมาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้ว และน้อง ๆ ก็ตั้งใจทำงานกันมาก ๆ ใครสนใจเรื่องราวของน้อง ๆ กลุ่มนี้ และอยากจะติดตามข่าวสาร ตลอดจนผลงานของกลุ่ม เข้าไปกดไลค์เพจ Youthtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ กันได้ เชื่อว่าน้อง ๆ น่าจะมีอะไรดี ๆ มาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง