ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

YIM61 ประกาศผลการตัดสินสุดยอดโครงการเพื่อสังคมจากฝีมือเยาวชนเหนือ – ใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการจริง โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61 จัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการย่อยรอบสุดท้ายขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. ท่าน ผศ.ดร.เพิ่มศิริ นิติมานพ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาเด็กและสุขภาพระดับนานาชาติ, คุณกฤตยา ศรีสรรพกิจ กระบวนกรอิสระด้านการพัฒนามนุษย์ และคุณนิตยา นิมิตรพรสุโข นักพัฒนาสังคมจากองค์กรเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการย่อยในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการได้ทำการบ้านมาอย่างดี ไม่เพียงแต่คัดเลือก แต่ยังได้กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการย่อยให้เกิดผลดีต่อทั้งกับผู้ดำเนินโครงการเองและกับกลุ่มเป้าหมายที่น้องๆ เยาวชนจะต้องไปทำงาน หลังจากกระบวนการคัดเลือกเข้มข้นหนึ่งวันเต็มๆ ในที่สุดเราก็ได้โครงการย่อยทั้ง 25 โครงการที่จะได้ทำงานกันต่อในปีนี้ ดังรายชื่อโครงการต่อไปนี้ ภาคเหนือ โครงการที่ผ่านตามข้อเสนอ (โดยไม่ต้องปรับแก้โครงการ) YIM61-N02 โครงการการสร้างแอพพลิเคชั่นเกม AR – ARONE เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ YIM61-N03 โครงการ Useful of Plastic Straws: สาธารณะประโยชน์ จากหลอดพลาสติก YIM61-N04 โครงการเด็กไม่ไปโรงเรียนมาเขียนหนังสือ YIM61-N06 […]

โครงการเยาวชนประกอบฝันฯ ชวนเยาวชนเชียงใหม่พัฒนาโครงการเพื่อสังคม เตรียมส่งชิงดำในการคัดเลือกรอบสุดท้ายกรกฎาคมนี้

โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61 จัดกิจกรรม “ค่ายประกอบฝัน” เมื่อ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนที่ส่งโครงการย่อยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสนับสนุนทุนดำเนินงานได้พัฒนาข้อเสนอโครงการย่อยให้มีคุณภาพมากที่สุด ก่อนนำส่งสู่คณะกรรมการตัดสินโครงการย่อยรอบสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมนี้ กิจกรรมครั้งนี้มีเยาวชนทั้งสิ้น 24 คนจาก 6 โครงการย่อยประเภทเปิดรับทั่วไปและประเภทพื้นที่พุ่งเป้าเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ร่วมกันกับวิทยากรจากมูลนิธิวายไอวาย น้องๆ เยาวชนต่างก็ได้เรียนรู้เคล็ดลับสำคัญในการคิดและเขียนโครงการเพื่อสังคม ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างโครงการ และข้อเสนอแนะเพื่อการนำกลับไปพัฒนาโครงการย่อยของตนเองต่อไป โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6 มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ได้ทำโครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคม ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาตนเอง และการหนุนเสริมพี่เลี้ยงโครงการเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารโครงการต่อเนื่องได้ที่ www.yimproject.org และ เพจเฟสบุ๊ค whyiwhy

ประกาศผล โครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61

ประกาศผล โครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61 มาแล้วจ้า!!!!! เวลาที่ทุกคนรอคอย ประกาศผลโครงการย่อยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น YIM61 ขอแสดงความยินดีกับทุกโครงการย่อยที่ผ่านด่านแรกเข้ามาได้แล้วทั้งสิ้น 5 จังหวัด รวม 33 โครงการ ในขั้นตอนต่อไปจะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้น้องๆ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อยให้สมบูรณ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนี้ไปให้น้องๆ ติดตามกิจกรรมของโครงการตามกำหนดเวลาดังนี้ค่ะ 9 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และพัฒนาโครงการย่อย 17 มิถุนายน พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาโครงการย่อย “ค่ายประกอบฝัน” สำหรับโครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (เฉพาะภาคเหนือ) (ทีมงานจะส่งหนังสือเชิญและรายละเอียดให้ทางอีเมลผู้รับผิดชอบโครงการย่อยทางอีเมล) 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ประกาศผลโครงการย่อยที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการจริง หากต้องการข้อมูลหรือปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ ติดต่อได้ที่ ภาคเหนือ – พี่สร้อย 062-296-1150 ภาคใต้ – พี่อาลิซ่า 080-139-3530 และ พี่ลัทธวรรณ 062-067-1875 อีเมล yimprojects@gmail.com อินบอกซ์มาที่เพจเฟสบุ๊ค whyiwhy […]

“โครงการเยาวชนประกอบฝัน สร้างสรรค์กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น” เปิดรับโครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมจากมันสมองเยาวชนทั้งเหนือ – ใต้แล้ววันนี้

เปิดโอกาสให้ความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ทำงานเพื่อสังคม กับ “โครงการเยาวชนประกอบฝัน สร้างสรรค์กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น” เปิดรับโครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมจากมันสมองเยาวชนทั้งเหนือ – ใต้แล้ววันนี้

1 5 6 7