โครงการ รักน้ำ รักปลา รักธรรมชาติบ้างนะ

ถ้าถามว่าเรารวมตัวกันได้อย่างไรเราก็ไม่รู้ แต่เราตั้งใจนะ 55555 เสียงเฮฮาของเด็ก ๆ ที่เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นที่แสนงงงวย แต่คีย์เวิร์ดสำคัญที่ทีมบอกบ่อย ๆ คือ “เริ่มจากการที่เราได้เข้าไปบ้านรุ่นพี่โดยที่เขามีบ้านอยู่ในชุมชนนี้ โดยเราไปเห็นถึงสภาพพื้นที่ในชุมชน การไม่จัดการปัญหาขยะ และการที่ปล่อยให้ปัญหาขยะและน้ำเสียของในชุมชนดำเนินมาเป็นเวลานานทำให้เราอยากเข้ามาแก้ปัญหาในด้านนี้” ซึ่งชุมชนตรอกไผ่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 19-23 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี กรุงเทพเป็นชุมชนที่เด็ก ๆ ได้ลองตั้งต้นเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในพื้นที่ โดยทีมมองเป้าหมายโครงการ คือ การไม่มีขยะเกิดใหม่ที่ถูกทิ้งในคลองและสองข้างทางเดินของชุมชน และความยั่งยืนในการที่คนในชุมชนช่วยกันไม่ให้มีขยะหรือน้ำเสียที่เกิดขึ้นอีก โดยวิธีการปลูกฝังความรู้สึกรักชุมชนของตนเอง ให้รู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าของนะ เราต่างต้องช่วยกันดูแล และชวนชาวบ้านในชุมชนไปช่วยกันเก็บขยะในลำคลอง จากระยะ 6 เดือนที่ผ่านมาบอกตรง ๆ คือ “ยากมากกกกก” เพราะความเป็นชุมชนเมือง รวมถึงชุมชนแห่งนี้ก็เป็นชุมชนทางผ่านของขยะที่เกิดจากหลายพื้นที่ไหลมาติดบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กในโครงการได้เรียนรู้คือ “อย่างน้อยเราเห็นปัญหา เราต่างรู้ว่าแก้ปัญหามันยากมาก ถ้าเราไม่อยากให้มีปัญหาก็อย่าสร้างปัญหา” แม้ชุมชนจะสะอาดขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่คิดว่าการลงมือทำครั้งนี้น่าจะทำให้เด็ก ๆ ตระหนักเรื่องขยะในอนาคตไม่ว่าอยู่พื้นที่ไหน

โครงการ Auto – L ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคห่างไกล COVID – 19

“เกือบ 5 ปีที่เราอยู่กับชุมชนตลาด 61 มา เราต่างผูกพัน และอยากช่วยให้พื้นที่นี้ดีขึ้นเมื่อมีโอกาส” หนึ่งในทีมได้บอกเล่าให้ฟังถึงแนวคิดและจุดเริ่มต้นในการทำโครงการนี้ที่ชุมชนตลาด 61 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ จึงมีการรวมตัวกัน และอาศัยโอกาสในช่วงว่างหลังเรียนจบทดลองทำ ฝึกฝนประสบการณ์ต่าง ๆ เพราะตอนนี้ในตลาดชุมชนจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย แต่ก็ต้องไปกดขวดแอลกอฮอล์ขวดเดียวกัน ซึ่งในขณะที่กดจะต้องสัมผัสโดยตรง ทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพภายหลังหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน นี่คือการมองเห็นการพยามช่วยแก้ปัญหาท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกพื้นที่จากเด็กเยาวชนในโครงการที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่นั้น สิ่งที่ทีม Auto-L ได้ลองคิดค้นวิธีการเพื่อแก้ปัญหาคือสร้างเป็นเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 % อัตโนมัติอย่างง่าย ที่มีต้นทุนไม่สูงและสามารถสร้างได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย เพื่อนำไปติดตั้งในจุดบริการตรวจคัดกรองประชาชนรอบชุมชนตลาด 61 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้ใช้ในขณะที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด เพื่อลดปัญหาการสัมผัสโดยตรงที่อาจส่งผลถึงปัญหาด้านสุขภาพในอนาคต ทั้งยังเป็นการสนับสนุนมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด – 19 ของภาครัฐอีกด้วย และจากการลงพื้นที่ทำจริงเครื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องเริ่มต้นที่ทำให้คนในชุมชนตลาด 61 สนใจและลองเข้ามามือส่วนร่วมในการดูแลเครื่องเหล่านี้ต่อด้วย เพราะเห็นถึงประโยชน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จริง ๆ

โครงการ ATD TEENS

“เพราะโอกาสการเรียนรู้สำคัญต่อการเติบโต” นี่คือข้อความที่ได้รับการบอกเล่าจากอาสาสมัครองค์กรเอทีดี ประเทศไทย และประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่สร้างผลกระทบทำให้เด็กเยาวชนในชุมชนแออัดหลังโรงเรียนนารีศึกษา ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ พอเกิดโควิด เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่รู้จะทำอะไร ทำให้ติดเกม ติดโทรศัพท์มากขึ้นกว่าตอนที่ไม่ต้องอยู่บ้านกักตัว นอกจากนี้ผู้ใหญ่ในชุมชนก็เจอพิษโควิด ทำให้ขาดรายได้ น้อง ๆ ในทีมนี้จึงอยากหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว จึงทำให้เด็กเยาวชนในชุมชนนำทีมโดย “น้องเนย” จึงสนใจทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมทำและสามารถฝึกทักษะสำหรับการหารายได้พิเศษได้ โดยมีการให้คำปรึกษา ดูแล ติดตามจากอาสาสมัครโครงการเอทีดีประเทศไทย ตลอดระยะเวลาการทำโครงการ 6 เดือนที่ผ่านมานั้น น้อง ๆ ได้มีกิจกรรมการทำขนมในรูปแบบที่ “ง่าย ไม่ต้องเปลืองไฟ รับประทานได้จริง” ออกมาหลายรูปแบบ และมีการนำไปทดลองขายบ้างในพื้นที่ตลาดก่อนที่สถานการณ์โควิด-19 จะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่ทำให้น้องเนยและทีมยิ้มได้อย่างภูมิใจคือ การได้ทดลองทำ ทดลองฝึก และได้ทดลองขายจริง ทำให้เด็กเยาวชนเห็นโอกาสในการทำอะไรบางอย่างในสถานการณ์แบบนี้ ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้จะมีปัญหาติดขัดเรื่อง อุปกรณ์ทำขนม พื้นที่ ไฟฟ้า แต่เด็ก ๆ และทีมพี่เลี้ยงไม่มีความย่อท้อเลย และยังช่วยพาน้องเดินทางไปสถานที่ที่มีอุปกรณ์ครบ ที่เอื้อกับการทดลองทำขนมของน้อง ๆ ยิ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่มีทั้งข้อจำกัดต่าง ๆ […]

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ

เยาวชนที่ผ่านค่ายในแต่ละรุ่น ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาเป็น “พี่ค่าย” และเป็นแกนนำคนสำคัญที่มีบทบาท รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคมอีกมากมายดังความเชื่อมั่นของเครือข่ายนี้ “เก่ง ดี มีจิตอาสา”

1 2 3