โครงการ Auto – L ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคห่างไกล COVID – 19

เกือบ 5 ปีที่เราอยู่กับชุมชนตลาด 61 มา เราต่างผูกพัน และอยากช่วยให้พื้นที่นี้ดีขึ้นเมื่อมีโอกาสหนึ่งในทีมได้บอกเล่าให้ฟังถึงแนวคิดและจุดเริ่มต้นในการทำโครงการนี้ที่ชุมชนตลาด 61 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ จึงมีการรวมตัวกัน และอาศัยโอกาสในช่วงว่างหลังเรียนจบทดลองทำ ฝึกฝนประสบการณ์ต่าง ๆ เพราะตอนนี้ในตลาดชุมชนจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย แต่ก็ต้องไปกดขวดแอลกอฮอล์ขวดเดียวกัน ซึ่งในขณะที่กดจะต้องสัมผัสโดยตรง ทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพภายหลังหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน นี่คือการมองเห็นการพยามช่วยแก้ปัญหาท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกพื้นที่จากเด็กเยาวชนในโครงการที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่นั้น

สิ่งที่ทีม Auto-L ได้ลองคิดค้นวิธีการเพื่อแก้ปัญหาคือสร้างเป็นเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 % อัตโนมัติอย่างง่าย ที่มีต้นทุนไม่สูงและสามารถสร้างได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย เพื่อนำไปติดตั้งในจุดบริการตรวจคัดกรองประชาชนรอบชุมชนตลาด 61 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้ใช้ในขณะที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด เพื่อลดปัญหาการสัมผัสโดยตรงที่อาจส่งผลถึงปัญหาด้านสุขภาพในอนาคต ทั้งยังเป็นการสนับสนุนมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด – 19 ของภาครัฐอีกด้วย

และจากการลงพื้นที่ทำจริงเครื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องเริ่มต้นที่ทำให้คนในชุมชนตลาด 61 สนใจและลองเข้ามามือส่วนร่วมในการดูแลเครื่องเหล่านี้ต่อด้วย เพราะเห็นถึงประโยชน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จริง ๆ