โครงการ ATD TEENS

เพราะโอกาสการเรียนรู้สำคัญต่อการเติบโตนี่คือข้อความที่ได้รับการบอกเล่าจากอาสาสมัครองค์กรเอทีดี ประเทศไทย และประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่สร้างผลกระทบทำให้เด็กเยาวชนในชุมชนแออัดหลังโรงเรียนนารีศึกษา ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ พอเกิดโควิด เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่รู้จะทำอะไร ทำให้ติดเกม ติดโทรศัพท์มากขึ้นกว่าตอนที่ไม่ต้องอยู่บ้านกักตัว นอกจากนี้ผู้ใหญ่ในชุมชนก็เจอพิษโควิด ทำให้ขาดรายได้ น้อง ๆ ในทีมนี้จึงอยากหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว จึงทำให้เด็กเยาวชนในชุมชนนำทีมโดย น้องเนยจึงสนใจทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมทำและสามารถฝึกทักษะสำหรับการหารายได้พิเศษได้ โดยมีการให้คำปรึกษา ดูแล ติดตามจากอาสาสมัครโครงการเอทีดีประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาการทำโครงการ 6 เดือนที่ผ่านมานั้น น้อง ๆ ได้มีกิจกรรมการทำขนมในรูปแบบที่ ง่าย ไม่ต้องเปลืองไฟ รับประทานได้จริงออกมาหลายรูปแบบ และมีการนำไปทดลองขายบ้างในพื้นที่ตลาดก่อนที่สถานการณ์โควิด-19 จะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่ทำให้น้องเนยและทีมยิ้มได้อย่างภูมิใจคือ การได้ทดลองทำ ทดลองฝึก และได้ทดลองขายจริง ทำให้เด็กเยาวชนเห็นโอกาสในการทำอะไรบางอย่างในสถานการณ์แบบนี้

ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้จะมีปัญหาติดขัดเรื่อง อุปกรณ์ทำขนม พื้นที่ ไฟฟ้า แต่เด็ก ๆ และทีมพี่เลี้ยงไม่มีความย่อท้อเลย และยังช่วยพาน้องเดินทางไปสถานที่ที่มีอุปกรณ์ครบ ที่เอื้อกับการทดลองทำขนมของน้อง ๆ ยิ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่มีทั้งข้อจำกัดต่าง ๆ และมองเห็นโอกาสในชีวิตบางอย่างได้มากขึ้น

ในวันนี้ชุมชนแห่งนี้กำลังถูกให้ย้ายออกไปตามนโยบายพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพ แต่เราต่างเชื่อว่า โอกาสที่เราได้ชวนให้เด็กได้ลอง ในสักวันหนึ่งก็จะเห็นผลอย่างแน่นอน