รักษ์ห้วยโจ้ จากมือลูกแม่โจ้

ครั้งแรกไม่คิดว่า น้องๆ นักศึกษาจะทำได้ โอ้..นับถือจริง น้องๆ แม่โจ้ที่ไปในวันนั้นทุกคนลงไปในคลองที่มีน้ำสกปรก ขยะหลายคันรถที่น้องๆ ช่วยเก็บขึ้นมา ส่วนใหญ่เป็นขยะจากครัวเรือนทิ้งลงมาในลำห้วย ในการไปทำความสะอาดรอบสอง น้ำในคลองสะอาดขึ้นมาก สามารถสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตได้มากขึ้น พบว่าในคลองมีขยะน้อยลง มีชาวบ้านและผู้นำชุมชนมาร่วมไม้ร่วมมือกัน

ละอ่อนน้อย (เด็กน้อย) ทำกิจกรรมอาสาเพื่อเพื่อน

เป็นค่ายที่เล่นเกมเยอะ สันทนาการเยอะ เหมาะกับช่วงวัยของน้องๆ ที่มาเข้าร่วมอบรม คือ เป็นน้องๆ ประถมถึงมัธยมต้น การที่ได้เล่น ได้หัวเราะ ด้วยกันก็ช่วยสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีของกลุ่มเยาวชน เป็นความทรงจำที่ดีของค่าย ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดน้องๆ ทีมงานก็สอดแทรกเอาไว้ให้ชาวค่ายได้เรียนรู้กันเป็นระยะๆ

ละครคือว่าเรื่องจริง ความจริงคือเรื่องละคร

“จะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่ใช้สื่ออย่างเข้าใจโลก และเข้าใจโลกผ่านสื่อ” โครงการสื่อสารอาสาพยายามเรียนรู้พัฒนาตนเองและทำงานเพื่อส่งเสริมเรื่องนี้แก่รุ่นน้องและสังคม

เมื่อวางใจไว้ถูกที่ก็เติบโตอย่างถูกทาง : ประสบการณ์หนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาเพื่อท้องถิ่น ศูนย์การศึกษาโจ๊ะมาโลลือหล่า จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษาโจ๊ะมาโลลือหล่า หรือเรามักเรียกศูนย์การศึกษาว่า “โจ๊ะ” และเรียกนักเรียนที่เรียนที่นั่นว่า “เด็กโจ๊ะ” ความพิเศษของโจ๊ะมาโลลือหล่า คือ การสร้างการเรียนรู้ผ่านการทำโครงการ เด็กโจ๊ะทุกคนต้องมีโครงการเป็นของตัวเอง โดยเลือกจากสิ่งที่ตัวเองอยากทำ และเรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจผ่านโครงการของตัวเอง

เพราะบุหรี่ไม่ได้เป็นมิตร?

ความพยายามของน้องๆ เยาวชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะเป็นการลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และตกผลึกเป็นโครงการ “เสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อลดปัญหาจากภัยบุหรี่”

1 2