อบต.เขื่อนผาก จับมือ วายไอวาย และ CCDC พาบอร์ดเกมส์ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่แห่งเมืองพร้าว “ร้านเด็กขาย” ร้านสร้างสุขจากความร่วมมือของเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา อบต.เขื่อนผาก จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ณ ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ หรือ ร้านเด็กขาย โดยร่วมมือกับมูลนิธิวายไอวาย และ ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (CCDC) นำกิจกรรมบอร์ดเกมส์สร้างสรรค์เปิดความสนุกแก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยบง และ โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา จำนวน 37 คน

อบต.เขื่อนผากเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน และมีการหนุนเสริมงานพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเปิดพื้นที่ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน ต.เขื่อนผาก หรือ ร้านเด็กขาย ให้เป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนในตำบลสามารถมาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

มูลนิธิวายไอวาย และ ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาคีด้านการพัฒนาเยาวชนร่วมกับ อบต.เขื่อนผาก ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม “บอร์ดเกมส์สร้างสรรค์” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักกิจกรรมบอร์ดเกมส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การฝึกความจำ ฝึกสมาธิ เป็นต้น ที่สำคัญ คือ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สนุก ผ่อนคลาย ไปกับกิจกรรมบอร์ดเกมส์

เด็ก ๆ ได้เล่นบอร์ดเกมส์สนุก สร้างสรรค์ ร่วมกันคนละ 1 – 2 เกม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีเสียงหัวเราะเฮฮาของเด็ก ๆ ดังไปทั่วพื้นที่สร้างสรรค์แห่งนี้ ก่อนจะจากกันไป น้อง ๆ หลายคนสะท้อนว่าการเล่นบอร์ดเกมส์สนุกมาก และได้เรียนรู้ว่าการเล่นกับเพื่อนต้องทำตัวอย่างไร จึงจะเล่นด้วยกันได้สนุก ไม่ทะเลาะกัน หลายคนสะท้อนถึงการได้ฝึกความจำ ฝึกสมาธิ รอยยิ้มของเด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้คงเป็นพยานได้ดีว่า บอร์ดเกมส์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนที่ควรส่งเสริมให้มีขึ้นต่อเนื่องต่อไป