ใช้วันหยุดอย่างสร้างสรรค์กับเวิร์กชอปประกอบฝันออนไลน์ เรียนเขียนโครงการแบบสนุกสนานผ่านบอร์ดเกม Favors vs Invaders

เมื่อ 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 09.00 – 12.00 มูลนิธิวายไอวาย โดยโครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 ได้จัดกิจกรรม “เวิร์กชอปประกอบฝันออนไลน์” เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้สนใจร่วมเรียนรู้การออกแบบโครงการเพื่อสังคมอย่างง่ายผ่านบอร์ดเกม Favors vs Invaders เวอร์ชั่นเล่นออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ เยาวชนที่มองหากิจกรรมสร้างสรรค์ทำในวันหยุด รวมถึงครูและนักกิจกรรมที่สนใจนำกระบวนการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำงานของตนเองด้วย

โดยมูลนิธิวายไอวายได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานโครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 โดยสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งโครงการตลาดประกอบฝันนี้ นอกจากจะสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมของเด็กและเยาวชนแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันหยุดแก่เด็กและเยาวชนอีกด้วย ในนามของกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วันหยุด” โดยกิจกรรมสร้างสรรค์สไตล์ของวายไอวาย มุ่งเน้นการใช้บอร์ดเกมส์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลายกับเด็กและเยาวชนหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เป็นผู้นำเยาวชน เป็นนักกิจกรรม และกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไป

สำหรับเวิร์กชอปประกอบฝัน ได้มีการนำเอานวัตกรรมเครื่องมือในการเรียนรู้การออกแบบโครงการเพื่อสังคมที่มูลนิธิวายไอวายพัฒนาขึ้น คือ บอร์ดเกม Favors vs Invaders มาปรับใช้ในลักษณะออนไลน์ เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้การออกแบบโครงการเพื่อสังคมผ่านเกม ได้ทั้งความสนุกและสาระไปพร้อม ๆ กัน ภายในเวลาที่รวดเร็วเพียง 3 ชั่วโมง โดยใช้ประกอบกับกับ CANVAS ช่วยคิดโครงการ “แคนวาสประกอบฝัน” เพื่อให้น้อง ๆ มีเครื่องมือช่วยประกอบความฝันเป็นร่างโครงการเพื่อสังคมได้ง่ายขึ้น

แม้โควิด 19 จะทำให้เราไม่สามารถเล่นบอร์ดเกมเพื่อเรียนรู้การเขียนโครงการแบบพบหน้าได้ แต่การเวิร์กชอปด้วยบอร์ดเกมแบบออนไลน์ครั้งนี้ ทำให้รู้ว่า แม้จะออนไลน์ เราก็ยังเรียนรู้กันอย่างสนุกสนานได้ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการด้วยกัน : )

ในงานนี้ขอขอบคุณ Visual Note น้องแป้ง – เวธกา แสงนิล นักศึกษาฝึกงานจาก BlackBox ที่เข้ามาช่วยจับประเด็นเป็นภาพและสื่อสารออกมาอย่างเข้าใจ