เยาวชนจิตอาสาเชียงใหม่และลำพูนกว่าร้อยชีวิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำโครงการเพื่อชุมชนของตนเอง ในค่ายถอดบทเรียนโครงการ YIM เชียงใหม่และลำพูน มุ่งมั่นหาโอกาสทำงานเพื่อชุมชนต่อเนื่องหลังจบโครงการ

กิจกรรมหลากหลายทำให้เหล่าเยาวชนจิตอาสาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ทั้งสมอง หัวใจ ความรู้สึก ไปจนกระทั่งร่างกายในการร่วมกันสร้างความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ

รักษ์ห้วยโจ้ จากมือลูกแม่โจ้

ครั้งแรกไม่คิดว่า น้องๆ นักศึกษาจะทำได้ โอ้..นับถือจริง น้องๆ แม่โจ้ที่ไปในวันนั้นทุกคนลงไปในคลองที่มีน้ำสกปรก ขยะหลายคันรถที่น้องๆ ช่วยเก็บขึ้นมา ส่วนใหญ่เป็นขยะจากครัวเรือนทิ้งลงมาในลำห้วย ในการไปทำความสะอาดรอบสอง น้ำในคลองสะอาดขึ้นมาก สามารถสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตได้มากขึ้น พบว่าในคลองมีขยะน้อยลง มีชาวบ้านและผู้นำชุมชนมาร่วมไม้ร่วมมือกัน

ละอ่อนน้อย (เด็กน้อย) ทำกิจกรรมอาสาเพื่อเพื่อน

เป็นค่ายที่เล่นเกมเยอะ สันทนาการเยอะ เหมาะกับช่วงวัยของน้องๆ ที่มาเข้าร่วมอบรม คือ เป็นน้องๆ ประถมถึงมัธยมต้น การที่ได้เล่น ได้หัวเราะ ด้วยกันก็ช่วยสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีของกลุ่มเยาวชน เป็นความทรงจำที่ดีของค่าย ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดน้องๆ ทีมงานก็สอดแทรกเอาไว้ให้ชาวค่ายได้เรียนรู้กันเป็นระยะๆ

ละครคือว่าเรื่องจริง ความจริงคือเรื่องละคร

“จะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่ใช้สื่ออย่างเข้าใจโลก และเข้าใจโลกผ่านสื่อ” โครงการสื่อสารอาสาพยายามเรียนรู้พัฒนาตนเองและทำงานเพื่อส่งเสริมเรื่องนี้แก่รุ่นน้องและสังคม

1 14 15 16 17 18