บ้านบนดอย แสนสะอาดตา ด้วยพลังกายาของเหล่าวัยโจ๋

อุปสรรคอย่างหนึ่ง คือ ถูกกลุ่มชาวบ้านนินทาและไม่ให้ความร่วมมือแยกขยะเท่าที่ควร จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการโดยจัดแบ่งกองกำลังออกเป็นหน่วยความรับผิดชอบ คือ หน่วยแยกขยะ หน่วยเฝ้าระวัง และหน่วยจัดการ

สานสัมพันธ์คนสองวัย ตำบลท่าผา

น้อง ๆ ได้ใช้วันสงกรานต์เป็นจุดเชื่อมในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งใช้วิธีการเข้าหาผู้สูงอายุและทำกิจกรรมสระเกล้าดำหัว ตามประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจพิชิตรอยยิ้มแห่งตำบลช่างเคิ่ง

เป็นเรื่องที่ยากสำหรับการสร้างความเชื่อใจ ไว้ใจและยอมเผยเรื่องราวต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและครอบครัวของผู้สูงอายุ ดังนั้น วิธีการที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ “การตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก”

ผ้ามัดย้อม หลอมใจรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

การเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานมรกดกวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ล้วนเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง โดยเฉพาะในฐานะของคนในพื้นที่เชียงใหม่ ซึ่งมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์