เพราะบุหรี่ไม่ได้เป็นมิตร?

ความพยายามของน้องๆ เยาวชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะเป็นการลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และตกผลึกเป็นโครงการ “เสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อลดปัญหาจากภัยบุหรี่”