โอกาสแสดงพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนมาถึงแล้ว!

โครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน เปิดรับไอเดียสร้างเสริมสุขภาพด่วน! มูลนิธิวายไอวาย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนวัยมันส์ ชาวเชียงใหม่ – ลำพูน มาร่วมสร้างสรรค์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชุมชน  เรียนรู้พัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับเพื่อนใหม่จากหลากหลายพื้นที่ รับทุนสนับสนุนการทำโครงการ 30,000 – 50,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร  กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 13 – 25 ปี จำนวน 5 คน พร้อมพี่เลี้ยงกลุ่ม 1 คน ริเริ่มสร้างสรรค์ไอเดียโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนในชุมชนด้วยตนเอง อาศัยอยู่ในพื้นที่ทำงานโครงการ พื้นที่ทำงานโครงการ พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอ: พร้าว ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย จอมทอง แม่วาง แม่แจ่ม พื้นที่ จังหวัดลำพูน เฉพาะอำเภอ: แม่ทา และ อำเภอเมืองลำพูน โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่เรามองหา  โครงการประเภท Beginner วัยมันส์มือใหม่ สมาชิกกลุ่มไม่เคยทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่รับทุนสนับสนุนจาก […]