โครงการเสริมสร้างสุขภาพและทักษะชีวิตเยาวชน จ.เชียงใหม่

“แนน – มธุรส สองแก้ว” ผู้ริเริ่มโครงการ เข้าใจความรู้สึกของญาติสนิทที่ผู้ปกครองเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV ทั้งถูกเลือกปฏิบัติ ถูกสังคมรอบข้างกีดกัน ไม่ให้ใช้ชีวิตร่วมด้วย ทั้งที่ตนเองก็ไม่ได้รับเชื้อใดๆจากผู้ปกครอง

1 6 7 8