โครงการ Power Kids พลังจิ๋ว คิดส์ทำได้

พื้นที่ดำเนินงาน : อ.รามัน จ.ยะลา
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

กลุ่มนักศึกษาวิชาชีพครู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพของนักเรียน จึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การมีสุขภาพดี จึงได้รวมตัวกันคิดโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีพฤติกรรมสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

ทีมงานโครงการ

โครงการ Power Kids พลังจิ๋ว คิดส์ทำได้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายเเละสุขภาพจิตให้กับนักเรียนเเละบุคลากรในโรงเรียนมีความเเข็งเเรงสมบูรณ์ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง 2) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำให้นักเรียนเเละบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้เกียวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเเละบุคลากรในโรงเรียนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และ 4) เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นักเรียนร่วมกิจกรรมพลังจิ๋ว

กิจกรรมที่จัดมี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพลังจิ๋ว care teeth ชวนนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพฟันและวิธีดูแล และกิจกรรมพลังจิ๋ว work out ชวนนักเรียนมาออกกำลังกายด้วยการเล่นเกมกลางแจ้งสนุกๆ ซึ่งนักเรียนต่างก็ได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับความรู้

กิจกรรมพลังจิ๋ว work out
กิจกรรมพลังจิ๋ว care teeth