โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)

พื้นที่ดำเนินงาน : ต.ปานาเระ อ.เมือง จ.ปัตตานี
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น

ในแต่ละปี อุบัติเหตุทางน้ำคร่าชีวิตเด็กและเยาวชนของประเทศไทยไปเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเด็กและเยาวชนไทยว่ายน้ำไม่เป็น และไม่รู้วิธีการเอาตัวรอดทางน้ำ เช่นเดียวกับในพื้นที่ ต.ปานาเระ อ.เมือง จ.ปัตตานี ที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ลอยตัวในน้ำไม่ได้ ว่ายน้ำไม่เป็น จึงมีความเสี่ยงในการจมน้ำสูง กลุ่มเยาวชนในพื้นที่จึงได้รวมตัวกัน พร้อมกับแรงสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลปานาเระ จนเกิดเป็นโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อฝึกอบรมการเอาตัวรอดในน้ำให้แก่เด็กและเยาวชน 2) เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแก่เด็กและเยาวชน และ 3) เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถ แนวทางปฏิบัติ การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำตามมาตรฐานสังคมที่ถูกต้อง

ทีมงานโครงการ

โครงการว่ายน้ำเพี่อชีวิต ได้จัดกิจกรรมอบรมการเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ต.ปานาเระ ทั้งในภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ ซึ่งหลังจากดำเนินการแล้ว พบว่าเยาวชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะการลอยตัว การว่ายน้ำ และการเอาชีวิตรอดในน้ำได้ดีขึ้น และยังมีน้องๆ บางส่วนที่มีแนวโน้มจะพัฒนาไปเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อีกด้วย

ลงสระเรียนรู้กับพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญการช่วยชีวิตทางน้ำ
เรียนรู้การผายปอดอย่างถูกต้องเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนได้