บทความ : โครงการ Big Dream for Big Smile สานฝันที่ยิ่งใหญ่ คืนความสดใสสู่ท้องถิ่น

ผู้เขียน ZaaZaa

สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ซ่าจะพาเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ลงมาติดตามกิจกรรมของโครงการ Big Dream for Big Smile สานฝันที่ยิ่งใหญ่ คืนความสดใสสู่ท้องถิ่น ที่จัดขึ้นค่ะ ซึ่งก่อนที่จะเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมานั้น ทางโครงการได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งซ่าจะบอกว่าได้รับความสนใจจากเยาวขนในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยค่ะ

หลังจากจัดอบรมให้กับเยาวชนที่สนใจแล้ว กิจกรรมที่ตามมาก็เป็นกิจกรรมที่ซ่าพาทุกคนมาเยี่ยมชมวันนี้ คือ การจัดการแข่งขันวิ่งมินิฟันรัน (Mini-Fun Run) ภายใต้ชื่อกิจกรรม “คนละก้าว…อ้าว!ถึงแล้ว” เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของคนในตำบลมะนังดาลำ และการสร้างกลุ่มเยาวชนผ่านกิจกรรม “ฝันให้ไกลใส่ใจท้องถิ่น” ให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนและเป็นการปูทางให้กลุ่มเยาวชนดังกล่าวสามารถสานต่อแนวคิดและอุดมการณ์ของกิจกรรมที่ได้ทำไปยังชุมชน เพื่อมิให้เยาวชนหันเหความสนใจไปทางยาเสพติด นอกจากนี้ยังช่วยให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

นอกจากนี้ซ่าคิดว่ากิจกรรมที่เยาวชนที่มาร่วมโครงการช่วยให้กลุ่มเยาวชนดังกล่าวหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้นและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถสร้างกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติดได้ ซึ่งจะช่วยให้คนในพื้นที่ดำเนินงานมีชีวิตความเป็นอยู่และมีสุขภาวะที่ดีกว่าเดิม