งานโครงการคือเรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จ แต่งานที่ยิ่งใหญ่คือการเชื่อมหัวใจคนในชุมชน

เมื่อ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “ป๋าเวณีญี่เป็ง” ขึ้น โดยในงานนี้ น้องๆ เยาวชนจากตำบลเขื่อนผากในโครงการสร้างสัมพันธ์สามวัยร่วมใจสานวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับทาง อบต. ในการจัดกิจกรรมประกวดฟ้อนเล็บและลาบลีลา ที่ระดมชาวบ้าน 10 หมู่บ้านของตำบลมาฝึกซ้อม และร่วมแข็งขัน เพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีของชุมชน

เสื้อผ้าหน้าผมพร้อมลาบ

การประกวดรายการแรกเริ่มตอนบ่ายสองแดดเปรี้ยง ชาวบ้านเตรียมพร้อมมาทุกชุมชน ทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม ตกแต่งกันมาอย่างดี สำรับอาหารเมืองที่เตรียมมาล้วนแล้วแต่เอร็ดอร่อย และมีการทำตามกติกาคือไม่เติมชูรส และไม่มีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาในส่วนกิจกรรมนี้ของงาน ผู้เขียนได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในวันนั้น นอกจากจะตัดสินใจให้คะแนนยากเย็น เพราะความอร่อยที่พอๆ กันแล้ว ก็ต้องขอให้ใจผู้แข่งขันทุกชุมชนกับความเต็มที่ และน้องๆ ทีมงานโครงการที่คอยเดินอำนวยความสะดวก และตรวจให้เป็นตามกติกาอยู่ตลอดการแข่งขัน พอเย็นย่ำ อากาศดี คนเริ่มมางานเยอะขึ้น การประกวดฟ้อนก็เริ่มขึ้น เป็นการฟ้อนเล็บจากตัวแทนทุกหมู่บ้าน ทำให้ได้กลุ่มช่างฟ้อนขนาดใหญ่ เต็มพื้นที่ เป็นภาพที่สวยงามและเป็นการเปิดงานที่น่าประทับใจมากๆ
ที่สุดแล้ว ผลการแข่งขันก็ไม่ได้สำคัญเท่าความสนุกสนานและความร่วมมือของชาวตำบลเขื่อนผาก

การประกวดฟ้อนเล็บ
นายก อบต. เขื่อนผาก ให้เกียรติเปิดการแข่งขัน

กว่าจะมาถึงแข่งขัน ทั้งกลุ่มน้องๆ โครงการสานสัมพันธ์สามวัยฯ และพี่เลี้ยงโดย อบต. เขื่อนผาก ต่างก็ต้องร่วมมือกันเตรียมงานกันเป็นเดือน ทั้งประสานกลุ่มแม่บ้านในแต่ละหมู่บ้านให้มาร่วมกิจกรรม ซึ่งก็น่ายินดีที่เพื่อเห็นเป็นงานเพื่อส่วนร่วม ทุกคนต่างก็ยินดีมาร่วมมือกัน ทั้งมาซ้อม ทั้งไปเตรียมทีมแข่งทำลาบ ต่างก็เสียสละเวลาเพื่อความสนุกสนานในกิจกรรมงานยี่เป็งครั้งนี้

การประชุมเตรียมงาน
การซ้อมฟ้อน

สิ่งสำคัญของงานครั้งนี้ คือ การที่ทุกคนได้มาร่วมมือร่วมใจกันทำงาน แม้จะมีอุปสรรค หรือ ความไม่เข้าใจกันบ้างระหว่างทาง แต่น้องๆ ก็ได้ฝึกที่จะสื่อสาร ปรับตัว และแก้ปัญหาเฉพาะให้ลุล่วง ส่วนพี่เลี้ยงก็ทำบทบาทประคับประคองการทำงานของน้องๆ อย่างเต็มที่
…และกิจกรรมครั้งนี้ก็น่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆ ของชาวเขื่อนผากต่อไป