โครงการเสียงที่เห็น (Sound for Seeing) จ.สงขลา

องค์กร/จังหวัด กลุ่ม เด็กคิด จ.สงขลา
พื้นที่ที่ดำเนินโครงการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

“นักจัดรายการวิทยุ” กลุ่มคนที่ใช้เสียงเป็นส่วนสำคัญในหน้าที่การงาน เยาวชนกลุ่มหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ก็เช่นเดียวกัน เมื่อรวมเป็นกลุ่ม เด็กคิด ได้รับการฝึกอบรมเป็นนักจัดรายการวิทยุจนถึงช่วงเวลาหนึ่งที่แต่ละคนกำลังจะเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย ก่อนจะแยกย้ายกันไปทำตามหน้าที่ที่ผู้ปกครองคาดหวัง พวกเขาอยากร่วมกันทำอะไรดีๆ สักอย่างเพื่อสังคม
กิจกรรมที่มีความเป็นไปได้สูง คือ การได้ใช้เสียงให้เป็นประโยชน์ พวกเขาเลือกอ่านหนังสือ บันทึกเทป แปลงไฟล์เก็บใส่ซีดี และส่งต่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ฟัง เป็นที่มาของชื่อโครงการ “เสียงที่เห็น” ให้ผู้ฟังเรื่องราวจากซีดีได้จินตนาการเป็นภาพต่างๆตามที่รู้สึก ผ่านการสนับสนุนจากโครงการตลาดประกอบฝัน 2 (YIM 2)

นอกจากอ่านหนังสือ บันทึกเทปเอง พวกเขายังสร้างโอกาสการทำดีให้กับผู้คนใน อ.หาดใหญ่ โดยการเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง และชักชวนน้องๆผู้พิการทางสายตาที่อยากจัดรายการวิทยุ มาร่วมจัดรายการวิทยุด้วยกัน จนปัจจุบัน มีแผนการจะรวบรวมบทความดีๆ ส่งต่อให้โรงเรียนสอนคนตาบอดเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือเบรลล์